34 6 VERBLAG GEM. BÜREAÜ VOOR BEROEPSKEUZE. leidster vacantiekoloniehuizen; lessen in: algemeene ontwikkeling, het modevak te Parijs, Engelsche conversatie, talen, teekenen; maatschappelijk werkster, Montessorileidster, naaister, onderwijzeres, schoonheidsspecialiste, steno-correspondente, steno-typiste, typiste, verkoopster, verpleegster (krankz.-), vroedvrouw, woninginspectrice. Overgang naar: buitengewoon lager onderwijs, lagere school, u.l.o. kopsehool B (3-jarig), u.l.o. kopschool A (4-jarig), u.l.o. onderwijs (avond cursus), h.b.s., h.b.s. litt.-eeon. handelsdagschool, lyceum voor meisjes, gymnasium, handelsavondschool, avondnijverheidsschool, naai-, vak-, industrie- en huishoudscholen, school voor winkelpersoneel, school voor volwassenen, handelshoogeschool. Studie voor: l.o. Fransch, Mercurius Duitsch, Nederlandsch, Spaansch; m.o. Engelsch (C), m.o. Fransch, aardrijkskunde, rechten; algemeene oriëntatie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 668