35 INHOUD. I. II. III. IV. Beheer Personeel en gebouwen Ondersteuning Verzorging van oude lieden, gebrekkigen en maatschappelijk ongeschikten en kinderen Geneeskundige verzorging Algemeene onkosten Blindenzorg Geldmiddelen Lasten en Baten Balans Bedrijfsrekening Specificatie der Bedrijfsrekening Financieel overzicht 19281936 V. VI. VIL VIII. IX. X. XI. XII. XIII. 25 41 48 48 50 51 52 54 56 68 3 4 5 VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 669