35 6 Aantal aanvragen. Het aantal behandelde gevallen voor wekelijksche onder steuning bedroeg in 1934 39447, in 1935: 56001 en in 1936: 64955, waarvan: Dat het aantal verlengingen ten opzichte van het vorige jaar belangrijk is toegenomen, is o.m. een gevolg van de omstandig heid, dat de steun voor een korteren termijn werd toegekend. De toeneming van het aantal verlagingen is mede een gevolg van de in Januari 1936 aangevangen behandeling van woning- aangelegenheden ten behoeve der ondersteunden, waardoor in vele gevallen verlaging van woninghuur kon worden verkregen en ondersteunden, indien noodig, genoopt werden naar woningen met lagere huur te verhuizen. Door den Armenraad werden 3662 rapporten uitgebracht, waarvan 274 voor kooplieden en venters, tegen 3905 in 1935 en 3810 in 1934. Het aantal partijen met wekelijksche ondersteuning bedroeg Aantal onder steunde partjjen. over de jaren 1934 t./m. 1936: VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1936 I 1934 j 1278 10353 10344 7083 toekenningen 440 4681 4750 2023 verhoogingen 1936 26284 33209 i 12290 verlengingen 295 10707 5172 verlagingen 1253 6016 8294 9208 intrekkingen 398 2263 2140 1328 afwijzingen 5600 Totaal 39447 56001 64955 I 1934 1935 1936 6031 7098 3227 4361 9258 11459 13221 2928 2160 2311 Op 31 December in ondersteuning 10293 7098 9148 Op 1 Januari in ondersteuning In ondersteuning opgenomen Totaal in ondersteuning Uit ondersteuning afgevoerd 9148 4073 kooplieden en venters. 4258 1935 i waarvan voor I Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 673