35 7 Voor 1936 nader gespecificeerd als volgt: Duur der onder steuning. Leeftijd van de ondersteunden. Religie van de ondersteunden. Het gemiddelde aantal wekelijks ondersteunde partijen be droeg in 1934: 6054; in 1935: 7694 en in 1936: 9207, waarvan kooplieden en venters 472 en anderen 8735. Aantal partijen in 1936 ondersteund, gesplitst naar de volgende rubrieken: VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Totaal. Kooplieden en venters. Armlastigen. Hoofden Hoofden Vrouwen.] Mannen. Mannen. 3581 5534 3614 25135 3607 21554 789 7 4745 12437 359 2913 1160 10749 1688 1157 3 2554 10 5269 8447 4774 37572 4764 32303 1148 7299 830 331 6 1568 2092 836 7451 9019 1761 I 3701 817 3938 5538 3934 24852 i 4 28553 Eenloopenden. Totaal. Vrouwen. Mannen. 1798 1092 2447 5823 11160 1264 7087 268 1360 2333 13221 251 2049 328 1360 278 2725 375 2725 2061 13221 3 maanden of langer on dersteund Korter dan 3 maanden ondersteund Totaal I van gezinnen en Aantal j I personen. Mannen.I Vrouwen.) Hoofden van gezinnen en eenloopenden. (Partijen 16 4050 1805 1216 7087 3027 2531 225 Hoofden van gezinnen. 2 1142 624 281 2049 952 714 57 18 525 448 369 1360 551 442 39 611 1140 974 2725 1258 998 94 eenloopenden. (Partijen) 36 6328 4017 2840 13221 5788 4685 415 Aantal personen. 6355 1304 7087 326 2049 1 van gezinnen en Aantal personen. eenloopenden. (Partyen) Vrouwen. Bij de eerste hulpverlee- ning: beneden 21 jaar 21 tot beneden 50 jaar n 50 65 65 jaar en ouder Totaal Protestant Roomsch-Katholiek Israëliet Tot een andere of geen kerkelijke gezindte be- hoorende Totaal Op 1 Januari in ondersteuning In ondersteuning opgenomen Totaal in onder- steuning Uit ondersteuning afgevoerd Op 31 December in ondersteuning Mannen. V rouwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 674