35 9 9148 I Totaal Voor 1936 onderverdeeld als volgt: Gemiddeld toegekend steunbedrag uitbetaald Totaal Hieronder volgt een overzicht van het per partij en per week gemiddeld toegekend en ten gevolge van toegepaste inhoudingen gemiddeld netto uitbetaald steunbedrag over de jaren 1934 tot en met 1936. 12,— 14, 18,en hooger Een overzicht over de laatste 3 jaren van het aantal onder- Toegekende steunden op eenzelfden datum, ingedeeld naar de steunbedragen, steunbedragen, geeft onder staande tabel. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1936. 1935. 1934. Wekeiyksche ondersteuning. 31 Dec. 30 Juni. 31 Dec. 80 Juni. n n n n 7098 10293 8469 5845 7168 Armlastigen. Wekelijksche ondersteuning. 30 Juni. I 31 Dec. 30 Juni. 31 Dec. 8358 9472 821 111 1934. 1935. 1936. 67 306 396 519 701 1226 953 603 512 465 97 149 418 520 836 801 1650 794 817 600 449 64 107 343 544 783 935 2063 1032 1155 743 577 76 129 387 518 795 758 1777 830 870 577 474 53 123 408 565 879 1039 2196 1095 1202 879 679 83 Kooplieden en venters. o 6 12 12 20 19 14 11 15 114 390 622 921 1070 2491 1334 1521 974 775 81 r> n n f 7,73 7,55 110 367 563 834 990 2329 1257 1398 878 671. 75 f 8,04 7,69 4 23 59 87 80 162 77 123 96 104 6 1,tot f n M n T> Minder dan f 1, Van f 6,- 8- n 10,- 12,- 14,- 107 345 550 795 947 2083 1051 1196 754 592 76 3,-. 4,-. 5,- 6,-. 8, 10,- 12,— 14,- 18,— 1, — tot f 2,— 2, - 3, — 4, - 5, — 6, - 8, I f 7,90 I 7,75 31 Dec. 30 Juni. 2, - 3, - 4, - 5, - n n n n Minder dan f 1, Van f 10,— 2, - 3, — 4, - 5, - 6, - 8,- 10,- n 12,- 14,- 18,- 18,— en hooger

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 676