35 14 Toegekende Een overzicht over de laatste 3 jaren van het aantal onge- steunbedragen. organiseerde werkloozen op eenzelfden datum in ondersteuning, ingedeeld naar de steunbedragen, geeft onderstaande tabel. I Hieronder volgt een overzicht van het per partij per week gemiddeld toegekend en van het ten gevolge van inhoudingen, mede in verband met verrichte werkzaamheden, gemiddeld netto uitbetaald steunbedrag over de jaren 1934 tot en met 1936. Rente inge volge sociale wetgeving en pensioen. Meervoudige In 1936 werd aan ongeorganiseerde werkloozen in 55 gevallen ondersteuning, meervoudige ondersteuning toegekend. Behalve ondersteuning van de Gemeente genoten 22 partijen weezenrente en 27 partijen pensioen. Bovendien genoten 194 ondersteunde personen van 65 tot 66 jaar de renten, bedoeld in de artikelen 369 en 370 der Invaliditeitswet. Vorig jaar bedroeg dit aantal 152. Als voorloopige ondersteuning, verstrekt in afwachting van I Voorloopige „..i1—- ondersteuning. toekenning van wekelijksche ondersteuning, werd in 1936 voor 11933 gevallen aan ongeorganiseerde werkloozen uitge keerd f 113.680,74, waarvan als noodsteun f 50.023,04 en als eerste uitkeering f 63.657,70. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1935. n 6678 Totaal 3968 1936. 1935. Van f n Gemiddeld toegekend steunbedrag uitbetaald n r, n n Wekelljksche ondersteuning. 2 10 35 97 166 899 489 993 1345 1083 122 2 15 50 80 185 999 515 1254 1384 1186 81 2 23 46 100 213 1205 626 1426 1619 1311 107 n n n n n n 11 27 60 132 774 482 963 1209 984 121 2 8 43 95 563 418 583 990 1097 169 f 11,27 10,33 f 11,09 10,12 19 28 78 206 1014 565 1238 1466 1195 115 f 11,56 10,44 5241 1934. 5751 1, — tot f 2, - 3, - 4, — 5- 6.— 8 10,- 12,— 14,- 2 - 3, - 4, — n n - 6,— 8,— 10,- 12,- 14,- 18- 18,en booger 1936. 30 Juni. 31 Dec. 1934. 30 Juni. 31 Dec. 30 Juni. 31 Dec. 4763 5924

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 681