35 17 Naar vakgroep zijn de georganiseerde werkloozen, die gedu- Indeeling naar rende het verslagjaar ondersteuning hebben genoten, als volgt vakgroep, te onderscheiden: VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Afge- Totaal. Vakgroepen. Bouwvakarbeiders 2749 2700 1339 4039 1290 Diamantbewerkers 1 1 1 1350 1190 1452 1088 2540 87 80 131 124 211 83 124 207 95 112 92 66 216 124 150 behangers en 508 701 193 488 213 3 4 7 1 6 76 44 industrie 69 51 120 152 122 119 241 89 w.o. en nemers 811 784 444 1255 471 35 54 45 89 44 en 15 10 9 19 4 9 45 17 53 62 van 183 286 86 200 103 vorige groepen 77 31 108 52 56 Totaal I 6308 3860 10102 3794 en boekbindersbedrijf Handels-, kantoor- en winkel bedienden Kapperspersoneel Werknemers in de kleeding Land- en tuinarbeiders werk Metaalbewerkers, in het rüwiel- Hotel-, café- en restaurantper soneel Houtbewerkers, stoffeerders Afge- °P I voord. 31 Dec. 1936. Stand op 1 Jan. 1936. Bi) ge komen. Fabrieks- en transportarbeiders,; visscherjj en scheepvaart Werknemers in het drukkers autobedrijf Opzichthoudend personeel Sigarenmakers en tabaksbe- j werkers l 6242 Toonkunstenaars Werknemers in de bedrijven voedings- en genotmid- I delenI Niet behoorende tot een der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 684