35 29 Van het totaal aantal verzorgden waren tijdelijk afwezig wegens verpleging in ziekeninrichtingen 11 mannen en 3 vrouwen, met onderscheidenlijk 290 en 64, totaal 354 verpleeg- dagen. De kleinste sterkte (aantal personen gelijktijdig verzorgd) bedroeg 205 op 3 December 1936, de grootste 227 van 1 tot en met 9 September 1936, de gemiddelde sterkte bedroeg 219 ver zorgden tegen 225 in 1934 en 226 in 1935. Het aantal verpleegdagen verdeeld over het aantal personen in 1936 verzorgd, geeft een gemiddelden verpleegduur van 258 dagen. Voor 1934 bedroeg dit aantal 274 en voor 1935: 296. Aantal verzorgden. To- I taal. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Totaal. Mannen. 130 96 226 45 41 86 175 137 312 Verminderde in den loop van het jaar met: 23 8 i andere naar 13 7 20 55 38 93 120 Sterkte op 31 December 1936 120 98 218 Sterkt© op 31 December 1935 Tijdelijk afwezig Man nen. Man nen. 2 2 16 25 Vrou wen. Vrou wen. 11 28 52 1 20 1Vrou- I wen. 224 2 uit ziekenhuizen uit krankzinnigengestichten uit andere inrichtingen uit eigen woning 29 1 12 129 1 99 1 219 1 To taal. 95 i 1 Totaal aantal verzorgden op 1 Januari 1936 Vermeerderde in den loop van het jaar met: Totaal aantal verzorgden op 31 December 1936 Hiervan tijdelijk afwezig 4 2 27 53 door overlijden door wegblijven door ontslag op verzoek door ontslag wegens wangedrag door overplaatsing naar krank zinnigengestichten door overplaatsing inrichtingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 696