35 30 De bruto-kosten van verzorging bedroegen: r De bijdragen in de kosten van verzorging bedroegen: De netto-kosten bedroegen: Onder de maatschappelijk ongeschikten zijn niet begrepen de personen, die wegens hun ouderdom worden verzorgd, al zijn zij behept met de gewone ouderdomsgebreken, maar uitsluitend zij, die bepaaldelijk wegens een gebrek of om andere redenen van maatschappelijke ongeschiktheid in verzorging zijn genomen. Het aantal verzorgden en verpleegdagen bedroeg over de jaren 1934 t./m. 1936: Verzorgings- kosten en bij dragen in deze kosten. Aantal verpleeg dagen. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1936. 1935. 1934. Personen. 312 80363 Totaal 301 279 82653 82480 waarvan 254 65706 71818 236 72020 260 58 14657 43 10633 41 10662 80363 Totaal 82653 312 301 82480 279 1936. 1934. 1935. f f f n f f 53.359,34 f 0,646 Per jaar Per verpleegdag Per jaar Per verpleegdag Per jaar Per verpleegdag oude lieden gebrekkigen en maatschappelijk ongeschikten. Mannen Vrouwen 164 137 Verpleeg- dagen. 58.004,29 0,703 47404 35076 155 124 47507 35146 175 137 40.220,29 0,50 58.016,36 0,72 2 45476 34887 45.216,39 0,54 8 43.941,33 0,53' f 103.220,68 1,25' Personen. Verpleeg- 97.300,67 1,17’ f 98.236,65 1,222 Personen, i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 697