35 38 Van de 2959 personen werden verzorgd: Gemiddelde bruto-kosten per verpleegdag: Verzorgings- kosten en bijdragen. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Bedragen. Kosten. dagen. f 13.358,11 27043 122 72831 414 169511 870 B. 28951 235 16558 190 21,50 772 12 C. 10504 51 29736 149 2.413.52 55288 270 D. 33789 646 n f 78.968,01 Totaal 444983 f436.434,70 2959 Kinderen. Verzorging. 1,25® 0,7.3° 1,39“ 0.94® f f f f n n In particuliere rust- en verzorgingshuizen: 1. oude lieden 2. gebrekkigen en maatsch. ongeschikten 3. kinderen In inrichtingen niet onder eigen beheer: 1. oude lieden 2. gebrekkigen en maatsch. ongeschikten 3. kinderen Bij particulieren: 1. oude lieden 2. gebrekkigen en maatsch. ongeschikten 3. kinderen 1936 1935 1934 n n r> Aantal per- n r> 1,90® 0,67® 0,244 54.001,74 30.471,12 1,85’ 0,91® 0,244 7.052,53 4.598,01 n 1,84 1,15 I Gezamen lijk gemiddelde. 11.974,27 11.871,53 1,86® 1,52® - - -‘|2 1,29® 1,26® f 37.723,24 91.593,77 „125.213,62 f 1,62 1,68® 1.473,03 Aantal i verpleeg- sonen. I dagen. f 1,31 1 99 1,66® f 0,66® 0,70® 0,75» f 0,98 0.983 0,974 21.487,47 6.191,07 In eigen gezin voor het in 125 gevallen verleenen van hulp in eigen gezin, waardoor opneming van de kinderen in een inrichting kon worden voor komen, t.w. kinderen I Gebrekki- I gen en I Oude lieden.maatsch. onge schikten. In inrichtingen niet onder eigen beheer In particuliere rust- en verzorgings huizen Bij particulieren In eigen gezin 16.017,41 I 34.224,90 I 37.476,85 I 8.239,02

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 705