35 43 In dit verslag komen dus tot uitdrukking de kosten van on en minvermogende in deze gemeente woonachtige patiënten en de bijdragen nagenoeg alleen van minvermogende patiënten. De Armenraad heeft in 1936 4420 rapporten uitgebracht om trent den financieelen toestand der opgenomen patiënten, ter vaststelling der eventueel in rekening te brengen bijdragen in de kosten van ziekenhuis- en sanatoriumverpleging. In 1934 en 1935 werden ter zake onderscheidenlijk 5158 en 4748 rapporten uitgebracht. Van het totaal aantal opgenomen patiënten waren bij de eerste beoordeeling, na de opneming, De verhooging van het percentage onvermogenden is een ge volg van den langen duur der minder gunstige tijdsomstandig heden. De kosten van verpleging, alsmede de bijdragen, bedroegen, Kosten rekening houdende met nog te betalen kosten en nog te ont vangen bijdragen, over de jaren 19341936: De daling van het gemiddeld bedrag per dag der kosten van ziekenhuisverpleging is o.m. een gevolg van het feit, dat de prijzen van sanatoriumverpleging belangrijk lager waren, ter- VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1936. 1935. 1934. 42'/2 45 45 17'/2 15 14 41 40 Netto-kosten. Bedrag. Bedrag. Bedrag. o 004 r> 2.620,22 0,623 2,92 1934 1935 1936 1934 1935 1936 Gemidd. per dag. i en bijdragen 1934-1936. verzekerd tegen de kosten van ziekenhuis- verpleging niet verzekerd, doch in staat tot het betalen eener bijdrage (debiteur) niet verzekerd en niet in staat tot het beta len eener bijdrage (onvermogend) 1934 530020 I 1935 1 537172 Jaar 'Verpleeg- aar'. dagen, j 30.601,60 L 4,219[ 17.425,— 4,142| Kosten. Gemidd. [per dag.[ 24042 i f 7253 4207 Barakverpleging 1.986.499,40 3,698 364.866,04 i„ 0,679 40 91.601,29 If 3,81 24.416,59 i 3,36® 14.804,78 I 3,519 niet inbegrepen. f 1.994.547,68 f 3,763] f 361.057,13 [f 0,68' f 1.633.490,55 f3,082 1.621.633,36 3,019 1936 564671 2.056,347.74 3,642| 407.485,80 0,722 1 648.861,94 0 By de berekening hiervan zyn de verpleegdagen van onvermogende patiënten inbegrepen. 4 371.051,05 0 682 1.646.049,95 I 3,023 568878 2.073.772,74 3,64\ 410.106,02 „0,72' 1.663.666,72 Barakverpleging. 103.687,25 If 4,3131 f 12.085,96 if 0,503 f 6.185,01 0,853 n Bijdragen. 1) I Gemidd. I ip.dag. 1)| Barakverpleging inbegrepen. 554062 f 2.098.234,93 If 3,78’f 373.143.09 f 0,673 f 1.725.091,84 f 3,11 544425 2.017.101,— 3,70®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 710