35 45 houding. Overzicht der afgegeven bewijzen voor nabehandeling ge- Nabehandeling, durende het jaar 1936: Het van 26 patiënten voor de behandeling als bijdrage ge vorderde bedrag ad f 547,10 werd afgedragen aan den Gemeen telijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst. 71 patiënten moesten gratis worden behandeld. Gedurende het jaar 1936 werd, nadat door den Gemeentelijken Hulp in de huis- Geneeskundigen en Gezondheidsdienst een verklaring was af ge geven, dat, indien hulp werd verleend, opneming in een zieken inrichting kon worden voorkomen, voor 2325 aanvragen, omvat tende 793 gezinnen, geheel of gedeeltelijk voor rekening van den Het voor de af gegeven bewijzen ontvangen bedrag ad f 648,— werd afgedragen aan den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst. Catheteriseering geschiedt voor rekening van den Gemeen- Catheteriseering. telijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst bij de patiënten thuis door broeders van de Gemeenteziekenhuizen. De inning der bijdragen in de kosten daarvan is opgedragen aan onzen Dienst. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Aard der nabehandeling f f Op 31 December 1936 nog in behandeling 39 Op 1 Januari 1936 waren in behandeling In 1936 in behandeling genomen Totaal 1936 1935 1934 Verstrekt aantal. 3530 1294 719 652 257 157 149 137 106 58 16 9 1 7085 6611 6019 Gratis behandeld. 6843 6313 5531 342 298 488 7 56 97 58 w n n n n Totaal ontvangen bedrag. Totaal behandeld Voor behandeling af gevoerd 9 27 58 2 38 39 3 1 2 n n 12,— 146,— 3523 1238 719 643 230 99 147 99 67 55 15 7 1 26,50 50,50 129,50 3,50 131,50 122,50 11,— 5,- 10,— Aantal waarvoor I is betaald. Neurologie Huid- en geslachtsziekten Orthopaedic Neus-, keel- en oorziekten Diathermie Finsen Kunst- en hoogtezon Röntgen (stralen) Interne behandeling Chirurgie Oogheelkunde Radium Tandheelkunde 24 personen. 73 648,— 859,- 1.169,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 712