35 47 instrumenten. belanghebben- Overzicht van het aantal aanvragen en de door den Dienst uitbetaalde bedragen over de jaren 1934 tot en met 1936: De baten bestaan, behalve uit bijdragen van den, uit giften van particuliere vereenigingen. Voor de onderverdeeling van de baten en lasten wordt ver wezen naar artikel 6 der Baten en artikel 6 der Lasten van de Specificatie der Bedrijfsrekening. Aan begrafeniskosten werd uitgegeven in 1936 f 2.122,35 Begrafenia- tegen f 2.001,23 in 1935 en f 2.772,80 in 1934. kosten. I Het aantal af gegeven kaarten tot het bekomen van medische Ziekenkaarten, en verloskundige hulp bedroeg: Aan verscheidene personen werd op voorschrift van den Ge- Heelkundige meentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst een kunst- - gebit, gehoorapparaat of ander instrument verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de lasten en baten gedurende de jaren 1934—1936. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Bedrag. Aantal Totaal. 238 2812 400 2174 2412 1934 212 2502 1935 2847 2290 345 2325 1936 2110 215 418 Totaal. Werkloozen. 79067 31510 47557 1934 50013 44841 94854 1935 57767 54658 112425 1936 Lasten. Baten. Netto-lasten. 1934 f f f 1935 1936 n 21.140,32 27.873,75 29.962,52 1.276,36 1.763,39 1.766,19 19.863,96 26.110,36 28.196,33 Aanvra gen. I Af wij- zingen. bij beval ling. Gemiddeld per toegestane aanvraag. f 18,02 17,09 18,77 f 43.946,— 42.763,80 43.637,16 Totaal. 2743 Bewilligingen i bij ziekte. Armlastigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 714