35 49 Geproduceerd werden: Het totaal aantal dagen door de tewerkgestelden gewerkt bedroeg: Productie, reparatie enz. Verkocht werd aan Gemeentebedrijven, grossiers, winkeliers, venters en particulieren in 1934 voor f 24.992,04, in 1935 voor f 31.070,87 en in 1936 voor f 30.219,49. In laatstgenoemd bedrag is begrepen voor reparatiewerk aan stofzuigerborstels, manden, stoelen, rijwielen, alsmede voor timmerwerk, pianostemmen en -repareeren enz. een bedrag van f 5.812,51. Voor het verhuren van 64 rijwielen, o.a. aan het Gemeentelijk Gasbedrijf, werd ontvangen een bedrag van f 1.481,51. De totale ontvangsten bedroegen over 1936 derhalve f 31.701, De netto-kosten der Vakschool bedroegen over 1936, inbegre- Kosten vak- pen de bijslag op loonen, f 50.846,98, voor de onderverdeeling waarvan verwezen wordt naar artikel 11 van de Specificatie der Bedrijfsrekening. Aan blinden, werkzaam in particuliere instellingen en in richtingen, werd als steun uitbetaald: VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1935. 193C. 1934. totaal 1934. 1935. 1936. Totaal f 7.185,90 f 1053 12824'/2 voor blinden niet-blinden 12798 4808 20551 12806 692 564 70 62 35280 5474 14809 24060 272 640 19 56 school en steun aan blinden. bezems reinigingsbezems werkborstels overig borstelwerk matten manden stoelen rijwielen gemonteerd 440,79 823,55 265,— 36400 5614 11237 39927 705 668 20 75 a. Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijn Koloniën b. Kolffs Blindenfonds c. Samenwerkende Blinden f 1.529,34 aan blinden, werkzaam bij „Blindenzorg” 5.656,56 HOSö'/z 1179O'/2l 11771'/2 10641/; loy5'/2 12151 12886

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 716