L 35 56 XII. SPECIFICATIE DER BEDRIJFSREKENING. t VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. Werkelijk. Begroot. BATEN. Art. 1 f 30.158,70 34.200,— f Hiervan aan verzorgden uitbetaald f 33.330,10 2 f 27.274,32 f 31.500,— f Hiervan aan verzorgden uitbetaald f 40.220,29 f 44.750,— 3 a. f 16.321,49 f 18.000,— mede-onderhouds- 12.600,17 14.500,— n C. f Hiervan aan verzorgden uitbetaald 25.714,92 f 4 a. f 37.203,91 20.000,— b. 30.000,— c. 78.968,01 f 50.000,— f f f 27.700,04 14.064,06 60,— 32.560,— 3.060,— 29.500,— 10.547,29 f 40.705,99 7.375,89 12.500,— 46.700, — 8.000,— 38.700, — 19.500,— 51.000,— 6.250,— 19.042,89 f 46.317,21 6.096,92 f Verzorgingshuis. Ontvangen renten, pensioenen enz. Renten ingev. sociale wetgeving, pensioenen en lijfrenten b. Bijdragen van plichtigen enz. Rente legaat wijlen Mevr. J. H Susenaar, Wed. J. Brujjnen Verzorgingskosten. Bijdragen in de kosten v. verzorging: voor verzorging in inrichtingen niet onder eigen beheer voor verzorging in particuliere rust- en verzorgingshuizen voor verzorging bü particulieren 60.— f 28.981,66 3.226,74 Bestedelingenhuis. Ontvangen renten, pensioenen enz. a. Renten ingev. sociale wetgeving, pensioenen en lijfrenten b. Bijdragen van mede-onderhouds- pliehtigen enz.i Tehuis voor Ouden van Dagen. Ontvangen renten, pensioenen enz. a. Renten ingev. sociale wetgeving, pensioenen en lijfrenten b. Bijdragen van mede-onderhouds- pliehtigen enz

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 721