35 57 H VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. BATEN. Begroot. Art. f 410.106,02 f n 407.485,80 17.425,— 50.000,— 410.000,— 424.910,80 f 6 f f n 2.008,06 2.000,— f 2.090,— f f 2.090,— 2.197,50 f 257,24 Bijzondere Ontvangsten f f 200,— K 9 f 7.692.940,07 f 6.602.500,— 10 269.980,64 f f 455.000,— f n n n n Restitutie door de Gemeente van de uitgaven ter zake Werkloozensteun. Restitutie door de Gemeente van het in de loonen begrepen steunbedrag ter zake Werkverschaffing, door of vanwege de Gemeente ondernomen. 1.550,— 450,— 17,50 90,— 17,50 90,— Werkelijk. 2.620,22 - f Bijdragen heelkundige en ortho- paedische instrumenten en begrafeniskosten. a. Heelkundige en orthopaedische in strumenten b. Begrafeniskosten Verpleegkosten. a. Bijdragen in de kosten van ver- pleging Afgedragen aan den Gem. Genees kundigen en Gezondheidsdienst wegens geïnde bijdragen voor barakverpleging b. Restitutie van den Gem. Genees kundigen en Gezondheidsdienst wegens kosten voor barakver pleging 2.197,50 f Intrest. Inschrijving Grootboek 2% N.W.S. Kapitaal f 83.600, Inschrijving Grootboek 2% N.W.S. (Valentijnsgilde) Kapitaal f 700,— Rente legaat Fonds Elburg 1.766,19 241,871 -f 360.000,— 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 722