35 58 VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. BATEN. Werkelijk. Begroot. Art. 11 55.850,— f 58.032,88 f 12 f 6.921.924,44’ f 5.991.502,50 13 f 54.557,10 36.000, f 653,67 18.863,24 35.693,86 f i f 36.000,— Restitutie door de Gemeente van de kosten wegens Blindenzorg Subsidie uit de Gemeentekas: A. wegens verstrekking van geld aan armlastigen B. wegens overige uitgaven f 3.320.000,— 2.671.502,50 f 4 202.058,89 2.719.865,55’ Verhaal van bedragen voor eigen en weduwen- en weezenpensioen Af: Gebracht ten bate van art. 9 der Lasten „Uitgaven ter zake werk- loozenstenn” t 18.209,57 en ten bate van art. 11 der Lasten „Blinden zorg”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 723