35 59 VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. LASTEN. Werkelijk. Begroot. Art. 1 f f 6.800,— 6.002,23 n f 500,— 427,92 23.145,85 f 60.000,— n n f Vergoeding voor emolumenten n 59.595,22 f 97.817,95 f 101.800,— n n n n n Bestedelingenhuls. Voedselvoorziening Kleeding, ligging, schoeisel enz. Onderhoudskosten der Inrichting: Meubilair Keukeninventaris Wasscherjj inventaris Gereedschappen Diversen n n n n n n Bijzondere kosten: Premiën ter verkrijging van levens- verz.uitkeering e. d Bewassching Scheren en haarknippen Heelkundige instrumenten Begrafeniskosten Diversen 29.000,— 5.500,— I f 28.251,62 3.540,96 a. b. c. d. e. Algemeene onkosten: Salarissen en loonen Toelagen aan verpleegden voor ver richte werkzaamheden, voor zoo ver niet verantwoord onder bewas sching en schoonhouden Huur gebouw Schoonhouden en onderhoud gebouw Afschrijving meubilair Telefoonkosten Verbruik van gas en electr. stroom Duinwaterverbruik Brandstoffen Diverse onkosten 1.009,24 3.055,55 1.301,93 84,94 464,— 86,57 105,611 190,021 70,73; 29,72} 31,84} I n 2.197,70 22.000,— 4.739,96 1.187,87 141,— 2.628,60 1.904,68 3.016,55 67,57 61.029,78; 1.434,56

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 724