35 60 r VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. I Werkelijk. Begroot. LASTEN. Art. 2 f t n f 7.500,— 7.238,36 f 425,— 708,70 f 29.589,02 67.000,— f Vergoeding voor emolumenten 66.373,56 98.236,65 f f 98.675,— I w i n n r> n n Bijzondere kosten: I Premiën ter verkrijging van levens- verz.uitkeering e. d Bewassehing Scheren en haarknippen Heelkundige instrumenten Begrafeniskosten Diversen Tehuis voor Ouden van Dagen, Voedselvoorziening Kleeding, ligging, schoeisel enz. 67.501,06 1.127,50 1.309,67 4.898,87 540,61 121,37 177,85 189,99 347,79 248,96 36,36 36,27 39,32 21.752,61 2.163,42 2.966,05 23.600,— 3.245,16 1.501,30 185,36 2.734,54 1.281,42 2.164,55 233,66 Algemeene onkosten: Salarissen en loonen Toelagen aan verpleegden voor ver richte werkzaamheden, voor zoo ver niet verantwoord onder bewas- sching en schoonhouden Huur gebouw Schoonhouden en onderhoud gebouw Afschrijving meubilair Telefoonkosten Verbruik van gas en electr. stroom Duinwaterverbruik Brandstoffen Diverse onkosten 21.000,— 2.750,— Onderhoudskosten der Inrichting: a. Meubilair b. Keukeninventaris c. Wasscherij inventaris d. Gereedschappen e. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 725