35 61 I e. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. Werkelijk. LASTEN. Begroot. Art. I 3 f f n f n 5.500,— n 4.590,83 n f 250,— n 252,79 27.098,92 58.000,— n f Vergoeding voor emolumenten n 52.296,42 f 81.250,— f 70.249,38 4 <i. 254.530,63 f f 265.000,— b. 140.000,— n 5.000,— f 410.000,— 11.500,— 6.000,— n n n n n n n n n r r» n Bijzondere kosten: Premiën ter verkrijging van levens- verzaïitkeering e. d Bewassching Scheren en haarknippen Heelkundige instrumenten Begrafeniskosten Diversen Verzorgingshuis. Voedselvoorziening Kleeding, ligging, schoeisel enz. Onderhoudskosten der Inrichting: Meubilair Keukeninventaris Wasscherijinventaris Gereedschappen Diversen Verzorgingskosten. Voor verzorging: in inrichtingen, niet onder eigen beheer in particuliere rust- en verzorgings huizen bij particulieren in eigen gezin 653,63 18.000,— 2.665,07 1.076,33 168,20 1.675,78 815,20 1.143.13 108,48 85.945,89 87.719,16 8.239,02) -1 f 436.434,70 812,82 3.230,11 267,50 89,38 42,45 148,57 11.003,17 2.106,17 98,93 125,87 17,24 1,12 9,63 c. d. t Algemeene onkosten: Salarissen en loonen Toelagen aan verpleegden voor ver- I richte werkzaamheden, voor zoo ver niet verantwoord onder bewas- sching en schoonhouden Huur gebouw Schoonhouden en onderhoud gebouw. i Afschrijving meubilair Telefoonkosten Verbruik van gas en electr. stroom Duinwaterverbruik Brandstoffen j Diverse onkosten 53.404,74! 1.108,32 -1 a. c. ' d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 726