35 62 i r VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. Begroot. LASTEN. Art. f 2.073.772,74 f 2.057.450,— Verpleegkosten 5 6 f 21.500,— f 32.326,74 f 7 f 3.869.582,45 117.817,10 44.463,39 Dagen via 5.000,— 227.500,— 16.770,— n f4.085.636,34 3.210.500,— f Over te brengen 166.578,27 Brillen Kunstgebitten Kunstschoenen, beugels enz. Breukbanden Steunzolen Buikbanden Kunstledematen Steuncorsetten Elastieken kousen enz Diverse instrumenten Begrafeniskosten Kosten heelkundige en ortho- paedische instrumenten en begrafeniskosten. 17.587,75 88.824,80 3.695,16 11.815,79 2.480,81 18 338,78 I Werkelijk. 3.500,— 25.000,— f 2.964.000,— 14.000,— Niet uitbetaald (inhoudingen enz.) Verstrekking van geld aan armlastigen. Toegestane wekelijksche ondersteuning f 3.923.440,69 Te verrekenen 53.858,24 3.927,60 10.355,10 4.239,52) 452,12' 1.707,85) 3.424,42) 1.781,10) 1.943,35) 782,58; 1.348,88 2.364,22) f f 3.707.301,96 52.243,02 f 3.751.765,35 waarvan betaald aan ondersteunden in de Werkverschaffing Eerste ondersteuning Steun aan Ouden van organisatie Steun van bijzonderen aard: a. brandstoffenvoorziening b. kerstuitkeering c. handelsgeld, reisgeld e.d. d. kleeding, ligging, schoeisel e. ziekenvoedsel f. verloskundige hulp g. losse giften, verhuiskosten h. extra uitkeering ter gelegenheid van de verloving van H. K. H. Prinses Juliana

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 727