35 63 I VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON, LASTEN. Begroot. Werkelijk. Art. Overgebracht f 4.085.636,34 f 3.210.500,— r> 11.138,79 f 3.376.500,— f 4.296.506,94 56.500,— 94.448,05 f 4.202.058,89 9 f 3.475.000,— f 3.993.032,73 f 3.563.909,87 269.491,81 166.388,05 Over te brengen Werkelijk. J» Eerste ondersteuning Noodsteun Uitgaven ter zake werkloozensteun. Georganiseerde Werkloozen. Steun, uitbetaald via organisaties, inbegrepen bijslag op werkloozen- kasuitkeering, noodvoorzieningen, brandstoffenvoorziening, extra-uit- keering en kerstuitkeering n 38.480,50 117.588,17 1.748,30! 19.225,90 119,20 4.270,68 2.104,47 63.657,70; 50.023,04) 9.723,67 6.470,92 65.000,— 100.000,— 1.000,— S” Ontvangen aan bijdragen haalden steun Niet uitbetaald (inhoudingen enz.) Ongeorganiseerde Werkloozen. Toegestane wekelijksche ondersteuning f 3.609.791,40 Te verrekenen 45.881,53 f 3.294.418,06 waarvan betaald aan ondersteunden in de werkverschaffing Noodvoorzieningen Noodsteun Premiën v.n.1. I.W. en V.O.V. Uitgaven t.b.v. werkloozen ingevolge de „ruimere armslag” circulaire: a. aanvullende ondersteuning b. kerstuitkeering c. handelsgeld, reisgeld e. d. d. kleeding, ligging, schoeisel e. speciale voedingsmiddelen of bij slag voor bijvoeding f. verloskundige hulp, toelage bij gezinsvermeerdering g. losse giften, verhuiskosten f 3.320.000,— 2.600.000,— l„ 3.128.030,01| 85.000,— i” f 6.160.000,— f 7.234.743,48; en ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 728