35 64 VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. Werkelijk. LASTEN. Begroot. Art. f 6.160.000,— f 7.234.743,48 14.492,50 48.171,50 102.500,— ,7 170.000,— H f 6.612.500,— Over te brengen Algemeene onkosten Ongeorganiseerde Werkloozen. 128.639,26 5.590,53 16 977,85 671,77 90.666,94; 18.027,74! 2.802,84 6.813,60 1.461,37 2.105,34 187,14 1.105,38 258,30 15.206,38) 99.021,71; 5.674,52 11.107,02 542,99 325,40 1.635,06 1.524,56 325,— 1.271,48 3.000,— 1.524,25 934,30 70,70 341,70 249,14 Salarissen Overwerk Pensioenpremiën Bodenloon Schoonhouden en onderhoud gebouw en inventaris Huur gehouwen Telefoonkosten Verbruik van gas en electr. stroom Duinwaterverbruik Brandstoffen Tram- en reisgeld Vergoeding enz. wegens gebruik van rijwielen Drukwerk enz Bewaking gebouw Diversen 403,03 1.350,72 1.532,92 238,65 f 7.718.995,07 85.000,— 5.000,— 90.000,— Overgebracht i Steun van bijzonderen aard: a. brandstoffenvoorziening b. kerstuitkeering c. Extra uitkeering ter gelegenheid van de verloving van H. K. H. Prinses Juliana Giften ineens Noodvoorzieningen Algemeene onkosten Georganiseerde Werkloozen. Vergoeding voor door Vakvereeni- gingen t. b. v. den werkloozensteun gevoerde administratie Salarissen Overwerk Pensioenpremiën Bodenloon Schoonhouden en onderhoud gebouw en inventaris I Huur gebouwen Telefoonkosten Verbruik van gas en electr. stroom Duinwaterverbruik Brandstoffen Tram- en reisgeld Vergoeding enz. wegens gebruik van rijwielen Drukwerk enz Bewaking gebouw Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 729