35 65 VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. LASTEN. Begroot. Werkelijk. Werkelijk. Art. Overgebracht t 6.612.500,— f 7.718.995,07 10.000,— 26.055,— f 7.692.940,07 f 6.602.500,— 10 f 200.000,— f 220.— 255.000,— f 269.980,64 f 455.000,— 11 f 6.000,— f 5» Over te brengen f 8.400,— f 8.743,30 500,— 1.900,— Georganiseerde Werkloozen: Steun Brandstoffenvoorziening Kerstuitkeering Extra uitkeering ter gelegenheid v. d. verloving v. H. K. H. Prinses Juliana Ongeorganiseerde Werkloozen: Eerste ondersteuning Steun Brandstoffenvoorziening Kerstui tkeering Extra uitkeering ter gelegenheid v. d. verloving v. H. K. H. Prinses Juliana Diversen Armlastigen: Eerste ondersteuning Steun Brandstoffentoeslag Kerstuitkeering Extra uitkeering ter gelegenheid v. d. verloving v. H. K. H. Prinses J uliana Diversen Blindenzorg. a. Vakschool en werkinrichting voor blinden: Jaarwedden Overwerk Pensioenpremiën Bodenloon Ultkeerlngen ter zake werkver schaffing, door of vanwege de Gemeente ondernomen. 4.179,62 3.665,81 99,75 166.388,05 5.283,25 733,25 47.877,14 1.027,03 176,75 6.846,03 170,66 960,36 766,25 632,50 228,25 99,75 44.463,39 1.856,78 238,- 1” 206,— 450,75 Af: Verhaal wegens pen sioenbijdragen Afd. Georg. Werkl. f 6.998,77 Ongeorg11.210,80 Restitutie en verhaalde steun: Georg. Werkl. Ongeorg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 730