35 66 VERSLAG van maatschappelijk hulpbetoon. Werkelijk. LASTEN. Begroot. Art. f f 1.495,67 2.000,— 56.978,54 f 653,67 5.477,89 6.131,56 f 50.846,98 45.850,— f 2.000,— 1.529,34 f c. 8.000,— 5.656,56 7.185,90 f 55.850,— 58.032,88 f 12 f f 780.217,73 682.140,42 Over te brengen f H 15 8.400,— 30.000,— 700,— 2.800,— Werkelijk. I 519.500,— 9.500, — 70.000,— 2.000,— 6.500, — 2.000, - 24.440,42 12.500, — 5.750,— 5.750,— 700,— 2.350,— 350,— 4.250,— 16.500, — 50,— 8.743,30 42.102,851 304,04! 2.800,— Overgebracht Leermidd. en improductief loon Bijslag op loon Huur van het gebouw Schoonhouden en onderhoud ge bouw en inventaris Afschrijving op meubilair en ge reedschap Brandstoffen Telefoonkosten Drukwerk enz Duinwaterverbruik Verbruik van gas en electr. stroom Tram- en reiskosten Diverse onkosten 300,— 300,- 250,- 100,— 150,— 300,— 50,— 500,— Algemeene Onkosten. Jaarwedden Overwerk Premiën en pensioenen Incassodienst Bodedienst Diverse kosten voor gebouwen Huur gebouwen Schoonhouden gebouwen Telefoonkosten Verbruik van gas en electr. stroom Verbruik van duinwater Brandstoffen Reis- en verblijfkosten Tram- en autokosten Drukwerken en kantoorbehoeften Porti en telegrammen b. Steun aan blinden, werkzaam bij particuliere instellingen Steun aan blinden, werkzaam bij de afd. .Blindenzorg” f 590.883,52 17.802,— 87.194,29 1.535,81 4.472,18 563,79 28.746,23 9.505,39 8.424,87 6.285,27 731,97 3.603,49 933,59 2.897,15 16.561,08 77,10 Af: Verhaal wegens pensioenbijdragen f Goederen, aange maakte artikelen enz 249,69[ 247,741 229,411 103,90 111,82 289,98 153,50 146,64

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 731