35 67 VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Werkelijk. Werkelijk. Begroot. LASTEN. f 780.217,73 682.140,42 f 14.750. 14.929,08 1.900,— 1.663,59 Af: Gebracht ten laste van art. 9 f 16.752,58s f f 492.555,56s 13 f f f 5.461,41 Hulp in de huishouding 14 f f 43.563,16 15 f 4.000,— f 4.684,98 7.035’72 H 1.027,34 f 12.748,04 16 Onvoorziene uitgaven f f 25,— 10.000,— Overgebracht Onderzoekdienst enz. Haagsch Crisis Comité Vergoeding enz. wegens gebruik van rijwielen Vergoeding voor door Vakvereeni- gingen t. b. v. den werkloozensteun gevoerde administratie Diversen Bijslagen op kosten voor arbeids- therapie. Arbeidstherapie voor geesteszieken en tbc.-patiënten Hierop terugontvangen Af: Meeropbrengst distributie levens middelen. Verstrekking: margarine f 7.728,355 vleeseh in blik 3.011,04 gehakt in blik 1.650,436 goedk. groenten 4.362,756 7.689,77 2.228,36 Onderhoud en afschrijving activa. Afschrijving inventaris Afschrijving magazijngoederen (Be- stedelingenhuis) Beserve dubieuse debiteuren Onderhoud meubilair, kantoormachi- nes en rijwielen 11.000,— 3.259,58 713.050,— 272.500,— 440,550,— 1.500,— 15.525,— 4.000,— 7.600, — 2.000,— 5.600, — 45.000,— f n f 15.206,38 10.184,28 f 822.201,06 312.892,91 f 509.308,15 Specificatie Salarissen, iconen, bijslag en provisie aan tewerkgestelden f 6.748,34 Opslag, vracht, auto- en vervoerkosten4.337,26 Drukwerk1.021,21 Overschot4.645,7 7S Meeropbrengst f 16.752,58s Art.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 732