35 35 p 68 69 OVERZICHT VAN DE XIII. WAVEN SEDERT 1928. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1930. 1929. 1928. 1932. 1931. 1933. 1934. 1935. 1936. Aantal inwoners per 1 Januari. I 432680 425119 416179 437675 449613 459885 469168 477472 482397 266.850,10 251.746,78 f f 255.505,61 302.252,94 f 387.118,65 f 441.201,05 f 493.604,51 f 545.490,61 jf 524.505,36 1.670.926,89 1.651.348,93 1.694.939,25 1.756.343,09 5. Ziekeuhuisverpleging 1.804.067,91 1.733.872,05 1.633.490,55 1.621.633,36 1.648.861,94 n n 20.837.35 20.421,82 15.855,01 57.447,25 22.636,76 w n 2.116.014,01 1.804.906,05 1.746.526,10 3.421.398,94 i 7.904.174,99L 9.638.739,40 7/9. Directe onderstand 48.027,79 41.462,66 41.554,04 52.545,51 Blindenzorg, 10. Tl n n 322.205,49 306.204,05 298.561,90 375.062,98 Algemeene Onkosten 11. n 4.818.04 3.095,52 5.304,67 12. Arbeidstherapie r 83.589,47 I 56.016,24 38.448,43 Hulp in de huishouding 104.229,78 77.831,19 43.946,— 13. 42.620,60 43.563,16 n n n n 14. 6.972.16 4.562,91 6.782,91 j 11.060,88 18.224,81 22.718,81 19.118,09 12.748,04 n r> f j f 4.099.048,77 6.048.627,63 f 12.118.748,78 jf 13.306.321,28 f 14.981.026,635 5.287,50 f 5.064,50 f f 4.671,95 4.762,50 f f f f 2.197,50 2.197,50 2.197,50 2.197,50 Intrest 2.197,50 7. 2.197,50 2.197,50 2.197,50 2.197,50 n Tl n n n 1.256,96 2.679,23 2.189,20 3.180,91 Bijzondere ontvangsten 4.452,72 8. 264,04 268,14 503,62 257,24 r> n n n n n 10.922.88 11.401,40 10.528,94 Verhaal bijdragen pensioen 18.310,13 26.162,47 12. 34.880,96 32.117,73 35.693,86 n n n H n 19.664,84 21.542,31 20.777,91 f f 19.587,59 f 24.960,35 f 28.624,01 f 34.818,85 f 38.148,60 f 4.493.003,23 6-027.085,32 4.125.079,62 f 10.816.095,74jf 12.588.560,81 Netto f12.081.402,18 f 13.271.502,43 f 14.942.878,035 10,38 f 9,70 f f Kosten per inwoner 27,37 27,80 f 30,98 37.346,60 jf Buitengewone uitgaven onderhoud, afschrijving, onvoorzien n n 51.268,93 516.390,72 5.296,98 24,06 f 25,75 f f f 4.079.461,18 f f 28.111,59 BATEN Bijdragen maandkaarten r> 10.836,68 i f 16.596,50 j 4.145.857,53 |f 4.512.668.07 54.046,45 457.211,09’ 264.072,16*) 5.655,86 L 29.279,21 S 2.663.054,54') 6.486.416,06’) 54.932,31 425.753,23’) 266.537,76*) 5.658,25 9,80 4.100,03 i I 49.070,71 45.347.12 52.627,96 620.148,22 5.260,93 13,77 f 6. Heelkundige en orthopaedische instru- menten en begrafeniskosten. ^o.in,ua i„ 30.318,68 3.422.471,85') 4.249.373,56') 6.845.889,62")j„ 7.620.922,70") 58.032,88 492.555,56s’) 294.683,34’) 5.461,41 f 10.841.056,09 f12.617.184,82 i) Steunverleening aan armlastigen. 1) Steunverleening aan werkloozen. 3) Algemeene onkosten ten laste van den Dienst voor M. H. Directe onkosten ten laste van het Bureau voor Werkloozensteun. LASTEN 1/4. Verzorging, zoowel in inrichtingen on- der eigen beheer als in inrichtingen onder ander beheer en bij particu- i lieren, alsmede in eigen gezinnen, j f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 733