36 INHOUD. a. 10 b. c. 12 21 c. van 32 13 14—19 20 11 11 3 3 21 22—23 22—23 31 24—25 26—30 4 4 5 9 Verslag van den Geneesheer-Directeur. I. Beheer II. Personeel III. Ziekenhuis Zuidwal c. a Toestand van gebouwen, inrichtingen, inventaris enz Medische Dienst enz Operaties enz IV. Ziekenhuis Tapijtweg V. Statistische Overzichten. Overzicht van het op den eersten van elke maand aanwezige aantal patiënten Overzicht van het aantal in 1936 verpleegde, ontslagen, overleden en op 31 December 1936 in verpleging gebleven patiënten met vermel ding van het aantal verpleegdagen Aantal beschikbare bedden op 31 Dec. 1936 Administratief overzicht Financieel Verslag van den Administrateur. I. Bedrijfsrekening II. Specificatie der bedrijfsrekening III. a. b. Berekening van den kostprijs per verpleegdag Overzicht van den kostprijs per verpleegdag over de jaren 1921 t./m. 1936 Overzicht van de kosten aan voedingsmiddelen per voedingsdag in de jaren 1921 t./m. 1936 IV. Kapitaaldienst V. Toelichting op den Kapitaaldienst VI. Verlies en Winst VII. Balans VIII. Beknopte inventaris Bijlage: Verslag betreffende het Fonds Sirtema Grovestins VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 734