Btflage 36 I. BEHEER. PERSONEEL. Sterkte op 31 December 1936. De Gemeenteziekenhuizen werden beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door een Commissie uit den Ge meenteraad. Verslag betreffende de Gemeenteziekenhuizen over het jaar 1936. II. Zuidwal. Tapijtweg. DIENSTEN. Totaal. Medische dienst 44 5 1 50 1 1 274 55 329 131 35 166 21 21 17 17 10 10 16 4 20 466 99 49 614 39 10 49 505 109 614 Totalen Aandeel Algemeene dienst Algemeene I dienst. i Apotheekdienst Verplegingsdienst Huishoudelijke dienst Administratieve dienst Technische dienst Personeel, in dienst voor het onderhoud van inventa rissen enz Personeel linnenkamers c.a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 735