36 6 115, herniae 398, laparotomieën 46, lymphklieren 13, maag 135, mammae 47, mondholte 11, nieren, blaas enz. 81, milt 1, oor, neus en keel 61, struma 30, schedel, zenuwen en pezen 46 35, uterus, ovarium enz. 35, varices 23, galwegen, lever, 60, geni taliën 50. kleine operaties 322. Tandheelkundige Voor tandheelkundige aandoeningen werden 1420 patiënten afdeeling. behandeld, nl. 357 uit de Gemeenteziekenhuizen en 1063 voor den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst. Ten be hoeve van deze patiënten werden onderscheidenlijk 1396 en 2425 behandelingen verricht. Keel-, neus- en In de keel-, neus- en oorheelkundige afdeeling bedroeg het oorheelkundige totaal aantal consulten 21291, het aantal nieuwe patiënten 1667. afdeeling. Bijzondere operaties en verrichtingen: adenotomie 236, ton- sillotomie en adenotomie 168, tonsillectomie in locaal-anaesthesie 98, tonsillectomie en adenotomie in narcose 77, mastoïd-operatie 17, radicaal ooroperatie 11, ethmoïd-operatie 7, voorhoofdsholte- operatie: uitwendig 10, inwendig 5; antrum-operatie: uitwendig 17, inwendig 5; sphenoïd-operatie 2, septumresectie 28, concho- tomie 32, eristotomie 2, oesophagoscopie 31, bronchoscopie 15, tracheoscopie 1, paracenthese 240, poliep-extractie neus 59, poliep- extractie oor 17, peritonsillair absces incisie 30, conchae cauteri- satie 26, sinus punctie 1, sinus operatie 1, hersen punctie 8, hersen-absces operatie 2, extractie vreemde lichamen: oor 1, neus-bijholten 2, pharynx 1, oesophagus 5; proefexcisies: oor 1, neus-bijholten 2, pharynx 6, larynx 10, bronchi 5, oesophagus 7; lipiodal-vulling 5, neusfractuur behandeling 8, septum-absces incisie 1. Röntgenafdee- Overzicht van het aantal behandelingen enz. in de Röntgen- ling Dr. Wolff, afdeeling van Dr. Wolff (t./m. 30 April) en Dr. Arisz (m.i.v. Dr. Arisz. 1 Mei): a. Röntgenfoto's. Aantal behandelde patiënten 4202; aantal vervaardigde foto’s 8993. Deze behandelingen en foto’s betroffen: 27 patiënten le klas met 61 foto’s, 143 patiënten 2e klas met 339, 2984 patiënten 3e klas met 6505, 124 patiënten eigen personeel met 165, 289 patiënten op verzoek van den Gem. Geneesk. en Gezondheidsdienst met 668, 209 patiënten Eerste Hulp voor reke ning van den Gem. Geneesk. en Gezondheidsdienst met 317, 64 patiënten voor rekening van de Rijksverzekeringsbank en den Raad van Arbeid met 133, 285 patiënten voor rekening van verschillende ziekenfondsen met 629, 77 patiënten voor eigen rekening met 176. Naar den aard van de behandeling is de verdeeling als volgt: thorax 861, bovenbeen 128, onderbeen 265, knie 173, enkel 92, voet 88, teenen 9, bovenarm 63, elleboog 100, bovenarm 45, pols VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 738