36 1 114, hand 48, vingers 33, schouder 112, borstwervels 19, rug- wervels 133, lendewervels 13, heup 104, bekken 156, darmen 259, maag 580, nieren 349, galblaas 233, blaas 39, nierbekken 1, ribben 18, schedel 89, slokdarm 23, keel 1, kaak 32, hals 7, neus 1, mastoïden 3, buik 3, sacrum 1, tanden 6, mond 1. b. Hoogtezonbehandelingen. Aantal behandelde patiënten 1917. Deze behandelingen betroffen: 26 patiënten 3e klas, 8 pa tiënten eigen personeel, 1848 patiënten op aanvraag van den Gem. Geneesk. en Gezondheidsdienst, 35 patiënten voor eigen rekening. c. Diathermiebehandelingen. Aantal behandelde patiënten 1223. Deze behandelingen betroffen: 22 patiënten 2e klas, 91 pa tiënten 3e klas, 86 patiënten eigen personeel, 1024 patiënten op aanvraag van den Gem. Geneesk. en Gezondheidsdienst. Bij b. en c. dient te worden opgemerkt, dat deze afdeelingen met ingang van 1 Mei 1936 onder Dr. van Heijningen ressor- teeren. Overzicht van afdeeling van Dr. van Heijningen: a. Röntgen- en radiumbehandelingen. Aantal behandelde patiënten 2189. Deze behandelingen betroffen: 33 patiënten le klas, 19 patiënten 2e klas, 956 patiënten 3e klas, 4 patiënten eigen personeel, 11 patiënten voor rekening van verschillende ziekenfondsen, 1119 patiënten op aanvraag van den Gem. Ge neesk. en Gezondheidsdienst, 47 patiënten voor eigen rekening. Naar den aard der behandelingen is de verdeeling als volgt: oppervlaktebestralingen 72 behandelingen, dieptebestralingen 3512 behandelingen, radiumbehandelingen 129, totaal 3713 be handelingen. Het totaal aantal minuten der bestralingen be droeg 42660. b. Diathermiebehandelingen. Aantal behandelde patiënten 1651. Deze behandelingen betroffen: 1 patiënt 2e klas, 20 pa tiënten 3e klas, 3 patiënten voor rekening van de Rijksverzeke- ringsbank, 1537 patiënten op aanvraag van den Gem. Geneesk. en Gezondheidsdienst, 90 patiënten voor eigen rekening. c. Röntgenfoto’s. Voor rekening van de Gemeentezieken huizen werden op aanvraag van den Gem. Geneesk. en Gezond heidsdienst in de particuliere inrichting van Dr. van Heijningen vervaardigd 661 foto’s. Deze foto’s betroffen: thorax 22, boven been 3, onderbeen 8, knie 47, enkel 18, voet 19, teenen 1, boven arm 2, elleboog 27, onderarm 10, pols 15, hand 13, vingers 4, schouder 15, rugwervels 5, lendewervels 22, bekken 15, darmen 43, maag 212, nieren 35, galblaas 50, blaas 10, schedel 37, slok- het aantal behandelingen enz. in de Röntgen- Röntgenafdee- ling Dr. v. Heij ningen. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 739