36 8 Finsenafdeeling. Laboratorium. darm 2, keel 2, kaak 3, hals 16, tanden 1, sleutelbeen 1, appendix 2, hart 1. In de Finsenafdeeling hadden 1479 behandelingen plaats. Overzicht van het aantal onderzoekingen enz. gedurende het jaar 1936 verricht in het pathologisch laboratorium: a. Serologische en bacteriologische onderzoekingen. De reactie van Wassermann werd 5332 malen verricht, die van Meinieke 5332 malen, Muller 5332 malen, Weinberg 14 malen, complement binding gonorrhoe 51 malen. Op diphtheriebacillen werd 2134 malen onderzocht, op tuber kelbacillen 1697, gonococcen 1172, typhus 469, haemol. strepto- coccen (roodvonk) 157, ettercoecen 322, colibacillen 99, schimmels 108, meningococcen 9, malaria 7, ziekte van Weil 5, dysenterie 18, heterophiele antikörper reatie 20. Het aantal andere bacte riologische onderzoekingen bedroeg 87. b. Vaccins. Aantal bereide vaccins 115. c. Path. anat. onderzoekingen. Aantal obducties 229. Aantal onderzoekingen van tumoren, proefexcisies, curettementen enz. 2423. d. Reacties van Aschheim Zondek 92. Overzicht van het aantal onderzoekingen enz. gedurende het jaar 1936 verricht in het chirurgisch laboratorium: morpholo- gische bloedonderzoekingen 203, enkele haemoglobine bepalin gen 315, enkele leucocyten tellingen 5, bepalingen van de fra- gilité globulaire 2, bepalingen van den bloedingstijd 5, bepalin gen van den stollingstijd 4, thrombocyten tellingen 5, reacties op levercirrhose in bloed (Takata Arar) 6, bepalingen van het diastatisch vermogen in bloed 4, ureumbepalingen in bloed 216, bilirubine bepalingen in bloed (Hijmans van den Bergh) 28, bepalingen van het calciumgehalte in bloed 8, bepalingen van het phosphorgehalte in bloed 3, onderzoekingen van malaria- plasmodiën in bloed 5. Urineonderzoekingen 2080, polarimetri- sche suikerbepalingen 6, onderzoek op glucose en lactose in urine (osazonenproef) 3, onderzoek op galactose in urine 2, gistproef 1, bepalingen van het ureumgehalte in urine 2, urea clearance test vlgs. van Slijke 1, urobiline en bilirubine bepa lingen in urine 153, bepaling van het calciumgehalte in urine 1, bepaling van het phosphorgehalte in urine 1, dazoreacties in urine 3, bepalingen van het diastatisch vermogen in urine 71, fibrinekleuring van stolsel in urine 1, grampraeparaat van bacteriën in urine 1. Chemisch onderzoek van bloed in faeces 410, spectroscopisch onderzoek van bloed in faeces 1, onderzoek op bilirubine in faces (proef van Schmidt) 1, onder zoek op urobiline in faeces 1, onderzoek op verteringsresten in VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 740