,1 1 IIHIilrfll l| J |fi5|i£s|i£s jfeS. n n 104 51 236 5695 8 iilltlolü *11 lilsiittiii os;| S o.j pp ft'ifl}! 36 3 I l\ 11 Overzicht van het aantal in 1936 verpleegde, ontslagen, overleden en op 31 December 1936 in verpleging gebleven patiënten, met vermelding van het aantal verpleegdagen. l 5 c. Aantal beschikbare bedden op 31 December 1936. ii £s £s SS.1 I I Ill 1 5 <s I <s |§?.l 8'79,; 1 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Verpleegd. Totaal. Opgenomen. ZIEKENHUIZEN. 30,35 Vervolg. Overleden. Ontslagen. 1EKENHUIZEN. 541 8751 13 202 490 124 614 Totaal 880 bedden dagen op één dag Bidwal (inbegr. ba- I rakken Zusterstr.) tpijtweg Ziekenhuis Taptjtweg. Ziekenhuis Zuidwal Barakken Zusterstraat. Barakken Brugschestraat Ziekenhuis Tapijtweg Hieronder zijn begrepen 40 bedjes voor zuigelingen. In verpleging gebleven op 31 December 1936. Verpleeg dagen. 29,34 35,14 16 26 Febr. 556 19 26 Febr. 695 6 Sept. 514 2 1| 59| 17 I bc as Q Om 5 S Q 550 bedden. 100 20 210 18 115 6115,179440 j 39l 968 43 229i S a. J 31 8,1136 88,27;; j 34 13,21|- 84,21 8| 31|57ö| 16^21 [—1651 10 435 6 20|462| 19[ 6| 10:518 S i - 3 30 Mrt. 162 30 en j 31 Dec. 86 I Ziekenhui- zen geza- j menlyk. 7,11 83l 6,45 7- 3 I 12 374 9 1 4 57 29 12 35 91F 141217 8 39| 968 43 229, 8,12871; 45222| 3 16 4311 38 12 I 11 48|259j6232^ 23|217 112| 51 275,6663! 61 229 123 7402 224662 Ziekenhuis Zuidwal c.a. 11 48|224 53211 9 35 9111 14 217 A®5 ó3 I fc S I k£.s i I l iN I Aanwezig op 1 Januari 1936. fllliililil ll FFiF h1 F sntal verpleegdagen fMniddeld per dag antal patiënten gemid- Wd p. d. opgenomen rootste aantal verpleeg- dsgen op één dag 3|— 583 68 leinste aantal verpleeg- 30 Aug. “gen op één dag 402 I' i 9,54 j 1| 19!403 5,281 lidwal (inbegr. barakken Zus terstraat) .1 42 186 47511 13| 1105 5097 83,35|| 8i ipijtweg I 38 42,224,56261 26j202 113)6233 i i 1 s’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 743