36 14 II. Specificatie der bedrfifsrekening. I f 'i^ n 9 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. BATEN. Art. Opbrengst Verpleeggelden. I. f f 971.375,— f 974.521,51 Opbrengst Polikl. afdeelingen. II. 20.394,87 f 23.000, f 37.894,79 37.240,— f 21.500,— 23.792,75 Opbrengst entreegelden f III. IV. 232.750,89 f f 222.300,— le klasse, gewoon tarief Ie verhoogd tarief 2e gewoon tarief 2e verhoogd tarief 3e gewoon tarief 3e verhoogd tarief Verzorgingspatiënten Inhouding wegens genot van emolu menten van het personeel Werkelijk bedrag. f 3.500, — I 240,— 6.000,— 4.500, — I 3.500,— 339,— 10.674,92 2.986,— 8.800,— 825,— 37.200,— 4.500,— 882.000,— 13.050,— I 25.000,— 9.650, - 2.580,— 34.710,— 5.700,— 888.246,— 16.698,— 16.937,51 Begroot bedrag. Diverse polikl. behandelingen Vergoeding voor de vestiging van hoofd- en hulpposten door den G. G. G. D Finsenbehandelingen Röntgenologiseh onderzoek Bacteriol. onderzoekingen f 234.500,— I Na wijziging bjj Raadsbe sluit van 8 Febr. 1937.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 746