36 15 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. BATEN. Art. V. Bijzondere inkomsten. f f f 53.450,— 51.850,— 50.420,50 f 79.885,— 77.785,— f 75.083,41 VI. Rente van kasgeld. Begroot bedrag. 1.500,— 2.375,— 100,— 200,— 1.250,— 150,— Werkelijk bedrag. 14.000,— 200,— 6.000,— Memorie 500,— 160,— 12.457,79 198,— 5.011,10 35,28 376,73 192,64 13.500,— 200,— 6.000,— Memorie 500,— 160,— 1.710,- 2.444,50 31,53 309,40 1.668,— 227,94 f 1.500,— 2.375,— 100,— 200,— 1.250,— 150,— Vergoeding gebruik operatiekamers Vergoeding gebruik rouwkamers Vergoeding verbandmiddelen. Vergoeding door gasten Opbrengst spoeling Opbrengst afval en oud materiaal Bijdrage van het personeel voor eigen- en wed.- en weezenpensioen (R. P.) Bijdrage van het personeel voor eigen- en wed.- en weezenpensioen (B. O.) Vergoeding voor zaalhuur Vergoeding voor bedrijfsonkosten Bijdragen premiën Ziektewet. Huur Padoxwoning Diversen Na wijziging bij Raadsbesluit van 8 Febr. 1937.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 747