I, 36 36 16 17 °'°1L f 0,338 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. LASTEN. LASTEN. tri Art. I. f f f f f 2,9 !>f 720.000,— f 0.7 165.000,— 171.000,— f 1.277.200,— II. f 130.100,— f 128.825,— f 113.864,89 f 0,507 I f f IV. Algemeene onkosten. 4.699,— f 4.700,— f f 75.000,— f 73.300,— 111. f 0,302 f f f 5.000,— 4.800,— 0,021 0,1 f 38.500,— f Transporteeren f f 4.350,— 82.450,— 4.500,— 84.500,— 38.500,— i f Huur van gebouwen en terreinen. Terrein Tapjjtweg Terrein Brugschestraat Onderhoudskosten. Gebouwen Terreinen en plantsoenen Ketelinstallatie Pompinstallatie voor ketels Aecumulatorenbatterjj Begroot bedrag. Na wijziging by Raadsbesluit j van 8 Febr. 1987. j Werkelijk bedrag. 2.200,— 2.499,— I I f 0.(1 0,(1 o.i o.c o,( o,( 0,( Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 0,001 0,001 0,052 0,001 0,003 0,039 0,008 0,090 0,026 0,020 0,015 0.001 0,039 0,002 0,001 0,001 0.004 0,001 0,013 0,001 0,003 0,010 0,170 0,001 Exploitatiekosten. Salarissen: Salarissen Verlof- en feestdagen Ziekengeld Loonen Loonen Verlof- en feestdagen Ziekengeld Geneesmiddelen Verbandmiddelen Voedingsmiddelen Voedingsmiddelen Isr. Keuken Kantoorbehoeften Verpl. afd Toiletartikelen Duinwater Telefoon-, klok- en radio-install. Gasverbruik Electriseh licht en drijfkracht Brandstoffen Kosten van schoonhouden en desinfect. Ziekengelden ontslagen personeel Bewassching Ketelhuis en maehinekamerbehoeften Cursus verplegenden Röntgenafdeeling Finsenafdeeling Zanderafdeeling Laboratoria Operatiekamers Diversen 30.500,— 4.500,— 3.000,— 200,— 300,— 2.200,— 2.500,— 0.2 0,0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.1 0,0 0.0 0,3 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 800,— 300,— 100,— 50,— 950,— 3.200,— 100,— 100,— 400,— 150,— 13.000,— 150,— 900,— 13.500,— 2.700,— 25.000,— 9.000,— 4.000,— 4.000,— 250,— 2.800,— 3.750,— 700,— 250,— 200,- 1.250,— I 200,— 38.500.— 100,— 200.— 500,— 2.900,— 56.000,— 7.000,— 130.000,— 8.000,— 750,— 850,— 14.000,— 10.400,— 6.500, — 23.000,— 31.800,— 10.000,— 2.500, — 62.500,— 1.350,— 1.500, — 5.500, — 200,— 350,— 4.000,— 6.500, — 3.500, — 38.500,— 100,— 200,— 500,— 3.000,— 800,— 300,— 100,— 50,— 950,— 3.100,— 100,- 100,— 400,— 150,— 12.650,— 150,— 900,— 13.325,— 2.675,— 24.700,— 8.925,— 3.950,— 3.950,— 250,— 2.800,— 3.700,— 700,— 250,— 200,— 1.250,— 200,— 0,00.3 0,001 38.072,55 116,82 32,55 2.959,28 273,03 20,70 598,29 150,61 15,04 7,56 750,60 2.247,90 22,72 53,15 273,05 214,26 11 652,14 166,39 687,87 8.655,89 1.814,08 20.269,10 5.925,21 4.578,29 3.454,86 244,31 8.826,24 520,80 187,70 102,05 870,63 101,22 141.698,16) 10.476,85, 8.538,46) 59.783,95 6.024,85 124.069,54 6.745,93 511,04 713,92 11.871,34 11.508,42 6.418,93 16.651,88 30.532,28 7.502,12 960,65 68.870,82 1.142,52 1.373,04 5.670,52 183,01 338,63 4.389,02 6.334,48 4.353,55 Kosten per j verpleeg- dag. f 703.700,— Na wijziging by Raadsbesl. I van 8 Febr. 1937. 56.000,— 7.000,— 130.000,— 8.000,— 750,— 850,— 14.000,— 10.400,— 6.500, — 23.000,— 31.800,— 10.000,— I 2.500, — I 61.925,— 1.350,— I 1.500, — i 5.500, — I 200,— 350,— 4.000,— I 6.500, — j 3.450,— f 1.254.275,— I f 1.192.018,19 60.760,80) 6.157,72) 844,891 30.500,— f 4.500,— 3.000,— 200,— 300,— Salarissen: Salarissen Verlof- en feestdagen Ziekengeld Loonen: Loonen Verlof- en feestdagen Ziekengeld Verlof en ziekengeld vaklieden Transporteeren Transport Stoommachine met dynamo Electrische machines en schakelborden. Centrale verwarming N. H. Afd. Centrale verwarming Warmwatervoorziening Warmwatervoorziening keuken Liften (verpl. afd.) Liften (zusterhuizen) Lift (economiegebouw) Hjjschinrichting linnenkamer Keukeninrichting V erlichtingsinstallatie Klokinstallatie Telefooninstallatie Radio-installatie Lijkenbewaarplaats met koelinrichting. Meubilair Kantoormachines Ledikanten Patiëntenkleeding Personeelkleeding Liggingsstukken Huish. linnen en tafelgoederen Verplegingsartikelen Huishoudelijke artikelen Badartikelen Groot Instrumentarium Klein Instrumentarium Rollend materieel Auto Rijwielen Kleine werktuigen en gereedschappen Naai- en stopmachines Kosten verpis dag. 579.737,28 45.899,77)’ 29.717,23)! 3.897,68) 321,84) 512,76) 3.435,74 f 75.931,43 31.054,89 3.890,30 2.647,15 350,33 129,88 38.072,55 |f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 748