36 36 19 18 i.ooo,- f VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. LASTEN. LASTEN. Art. Art. f f f Transport f f f 0.08 0.01 f 241.067,49® f 256.100,— f 254.000,— f 1,0? V. f 141.074,70 I 8.643,07 0,628 f f 141.100,— Afgerond op 2.332,98 f f 0,9» f 200.600,— f 202.530,28 964,53 0.004 f f Oninbare poeten VIL 0.00 Memorie. VIII. f 0,89 f 200.600,— 0,003 683.52 f f IX. VI. Rente van kasgeld f f f 1.965,02 f 200.565,26 j Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Afschrijvingen. Gebouwen Barakken Zusterstraat Barakken Tapijtweg Ketelinstallatie Pompinstallatie voor ketels Accumulatorenbatterij Stoommach. met dynamo Electr. mach, en schakelborden Machinerieën Centrale verwarming Warmwatervoorz. keuken Liften Hijschinrichting linnenkamer Keukeninrichting Verlichtingsinstallaties Transporteeren Transport Verlofgeld feestdagen vaklieden Kosten Ongevallenwet Bureaukosten Adm. Dienst Wachtgelden Brandverzekering Bijdrage in de kosten v. pensionneering Invaliditeitswet Ziektewet Grond- en polderlasten Diversen Kinderbijslag Na wjjziging I bij Raadsbesl. f 41.020,47 6.854,60 160,75 5.856,10 993,33 1.535,92 120,- 4.237,39 612,28 16.648,08 404,04 5.946,56 100,75 1.688,69 13.364,82 99.543,78 0,02 0,07 0.0» 0.02 Kosten per verpleeg- dag. 0,446 0,003 0,013 0,004 0,041 0,001 0,007 0,011 0,001 0,048 0,004 0,008 0,007 0,004 0,022 0,002 0,002 0,003 0,001 100.015,16 619,74 2.807,86 832.53 9.227,58 247,61 1.608,57 2.406,40 263,15 10.868,80 951,72 1.903,76 1.482,46 973,87 4.933,02 435,76 382,40 55,75 724,28 240,35 f 39.372,72 46.035.33 88.110,41 18.035,77 Kosten verpiee dag. 84.500,— 800,— 2.883,— 2.000,— 10.000,— 800,— 142.000,— 7.000,— Memorie 120,— 3.497,— 2.500,— 99.543,78 I 619,74 2.807,86 832,53 j 9.216,70 I 249,86 1.608,57 i 2.459,27 277,74 10.991,35 i 960,91 1.903,99 i 1.485,24 976,40 5.184,62 j 435,76 500,— 55,75 724,28 I 240,35 i 41.020,70 6.854,60 160,75 5.856,10 993,33 1.535,92 120,— 4.849,67 17.119,23 404,04 5.946,56 100,75 1.688,69 13.364,82 f 100.015,16 82.450,— 750,— 2.883,— I 2.000,— i 10.000,— 800,— 142.000,— I 7.000,— Memorie 120,— 3.497,— J van 8 Febr. 1987. Onvoorzien 0,00 0,05 f 0.44 waarvan ten laste komt van de Bouw tekening „Beestenmarkt” f 0.33 O.M 0.01 0,01 0,07 O.M 0.5? 0.02 f 0.18 0.03 0.0» 0.08 0,00 0,00 2.500,— Renten. Kapitaal A: f 926.416,91 a 4% 1.023.007,23s 4'/2 1.762.208,12 5 327.923,14® 5'/2 "/o Kapitaal B: f 203.366,35 4'4 Bedrijfskapitaal 54.893,67® 4% 75.931,43 I 868,47 2.882,51 2.558,73 15.802,22 I 723,83 128.844,53 6.582,44 67,94 4.463,205 2.342,19 Klokinstallatie Telefooninstallatie Lijkenbewaarplaats mot koelinrichting Meubilair Kantoormachines Ledikanten i Patiëntenkleeding Personeelkleeding Liggingsstukken Huishoudelijk linnen- en tafelgoederen Verplegingsartikelen I Huishoudelijke artikelen Badartikelen I Instrumentarium Rollend materieel Auto’s Rijwielen Kleine werktuigen en gereedschappen Naai- en stopmachines f 140.980,77 4.000,— f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 749