36 20 Illa. Berekening van den kostprijs per verpleegdag in 1936. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. 224 662 verpleegdagen. Totaal bedrag. LASTEN. f f 1.894.843,65’ f f 8,435 232.750,89 1,036 1.662.092,76’ f f 7,399 f f f 136.770,95 f 0,609 RECAPITULATIE. f f 1.525.321,81’ f 6,790 f f 7,024 AfInhoudingen wegens genot van emo lumenten van het personeel BIJZONDERE BATEN. Opbrengst entreegelden Opbrengst poliklinische afdeelingen Bijzondere inkomsten Totaal der Lasten Af: Bijzondere baten Exploitatiekosten Huur van gebouwen en terreinen Onderhoudskosten Algemeene onkosten Rente van geldleeningen Afschrijvingen Rente van kasgeld Oninbare posten Per ver pleegdag. 1.662.092,76’ 136.770,95 23.792,75 37.894,79 75.083,41 5,306 0.021 0,507 1,073 0,893 0,628 0,003 0,004 0,106 0,169 0,334 7,399 0,609 Gemiddelde kostprijs (zonder verpleegdagen, ziek inwonend personeel en zuigelingen) I 1.192.018,19 4.699,— 113.864,89 241.067,49’ 200.565,26 140.980,77 683,52 964,53 Gemiddelde kostprijs (inbegrepen huren, renten en afschrijvingen)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 750