36 36 26 27 VIII. BEKNOPT] INVENTARIS. 2) VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Aanschaffingswaarde. Op 31 Dec. 1995 Op 1 -Jan. 1936. 0/ /o Gebouwen. f f f l1: f f f f f f 995,52 139.734.70 139.734.70 36.908,56 39.004,58 100.730,12 2.096,02 fi+4’! 1.255,07 125,— 4 2.250,59 f f 125,— f f f 10 915.241,91 47.700,- 10.101,12 48.588,67’ 28.900,82 7.461,36 1.007,47 f 4.482.660,48 93.494,72 342.384,62 38.376,36 94.803,77 83.658,63 8.277,73 15.359,16 5.999.96 Vermindering in 1936 466.237,04 237.698,91 93.494,72 342.259,62 38.376,36 94.803,77 154.378,07’ 62.609,23 16.377,53 j 92.385,27 30.769,615 21.535,79 29.500,19 77.073,13 12.164,72 1.012,78 1.066,16 2.645,50 404,04 3.401,21 2.023,06 522,29 100,75 84.961,65 4.849,67 17.119,23 6.993,56 3.550,55 1.901,02 2.148,37 1.128,08 41.214,29 18.637,73 1.566,88 302,25 937.693,23 31.147,30 84.142,13 32.670,63’ 23.684,16 12.164,72 1.012,78 1.641,80 4.067,56 304.865,41 171.539,13’ 78.660,22 387.124,65’ 94.063,92’ 119.540,49 903.077,19 46.687,22 72.267,52 232.755,12 36.734,56 90.736,21 466.237,04’ 236.703,39’ 126.734,56 143.224,65 126.734.56 143.224,65 Afschrijving in 1936. 1.647,11 7.069,— 161.371,63’ 66.159,78 Boekwaarde op 31 Dec. 1936. 109.807,52 471.266,78’ 109.807.52 471.266,78 23.783.24 129.328,44 615.972,26 3.600,- 22.350,00 11.530,61 8.791,31 137.092,01 92.468.45 2.679,19 84.913,70 8.277,73 15.359,16 5.999,96 5.856,10 993,33 1.535,92 120,— 575,64 1.422,06 21.227,20 109.504,50 i 25.757,93 5.499,07 10.787,32 5.590,— 23.783,24 129.328,44 615.972,26 3.600,— 22.350,00’ 11.530,61 8.791,31 137.092,01’ 92.468,45 2.679,19 915.241,91 47.700,— 356,75 1.939,93 9.239,58 54,— 335,25 172,96 131,87 6.854,60 1.387,03 160,75 5 1': 6 656,75 29.972,74’ 36.668,28 1.572,- 6.637,50’ 3.070,37 2.425,66 109.887,51 6.922,64 1.682,81 53.299,67 1.785,33 3.035,92 289,96 1.013,50 31.912,67’ 45.907,86 1.626,— 6.972,75’ 3.243,33 2.557,53 116.742,11 8.309,67 1.843,56 22.769,74 97.415,76’ 570.064,40 1.974,— 15.377,25 8.287,28 6.233,78 20.349,90’ 84.158,78 835,63 12 10 2 8.973,04 7.374,38’ 10.263,09 5.894,48 705,22 f 3.547.092,84 10.101,12 48.588,67 28.900,82 7.461,36 1.007+2 TT484.786.01 5 7 5 59.155,77 2.778,66 j 4.571,84 i 409,96 Totaal afgeschreven op 31 Dec. 1936. Vermeerdering in 1936. Hoofdgebouw Chirurgische afd. Zanderafd. met zalen 3a en 5a Nieuwe Heelkundige afd. Laboratorium met Lijkenhuis Keukengebouw Schoorsteen en Economi- sergebouw Economiegebouw Ketelhuis met kolen bunker Keldergebouw voor aecubatterüj le Zusterhuis 2e met kantoren Muren Barak, groot Barakken, kleine. Barak, onrustigen. Barakken Zusterstraat Barakken Brugschestr. Barakken Tapijtweg Terreinen en Plant soenen. Zuidwall Zusterstraat 1 Diverse inrichtingen en machines. Ketelinstallatie I Pompinstall. v. ketels j Accumulatorenbatterij Stoommaeh. m. dynamo Electrische machines en schakelborden Centrale verwarming. Warmwatervoorziening keuken Liften (Verplegingsafd.) Liften (Zusterhuis) Lift (Economiegeb.) Hijschinr. Linnenkamer Transporteeren 724,04 37.813,08 16.614,67 i 1.044,59 I 201,50 852.731,58 i f Afschrijvingen. Vermindering in Totaal af geschreven! 1936 wegens op 1 Jan. 1936. (afboeking van het actief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 754