I 36 36 I 28 29 3) 4) 4) 4) 4) 4) 2) 3) VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Aanschaffingswaarde. Afschrijvingen. Op 31 Dec. 1936. f 2.250,59 f f f f 852.731,58 f 5 13,38 6 32.430,78 32.430,78 13.875.47! 13.875,47s 7.216,25s 832,53 6.659,22 6 5.826,69 '1 195,— 5 10 f 5.498.893,75 54.403,12s f f f 1.460.530,71 f f 142.559,62 f 3.947.286,86 51.483,44 f f 140.980,77 f 49.904,59 2.780,43s 1.578,85 1.578,85 f f f 995,52 f f f 48.036,05 f f 5.498.893,75 14.488,16s f f 5.538.808,71 f f 1.551.606,89 f 3.947.286,86 f 51.483,44 f 142.559,62 444,62 660,55 14.002,53 125.726,94 3.896,83s 7.969,23 2.568,89 1.578,85 Recapitulatie. Gebouwen Terreinen en plants. 5 5 5 5 Transport Keukeninriehting Verlichtingsinstallatie Klokinstallatie Telefooninstallatie Ljjkenbewaarplaats met koelinriehting Diverse inventaris goederen. Meubilair Kantoormachines Ledikanten Patiëntenkleeding Personeelkleeding Liggingsstukken Huish. linnen en tafel goederen Verplegingsartikelen Huishoudelijke artikelen Badartikelen Groot Instrumentarium Klein Instrumentarium Rollend materieel Auto Rijwielen KI. werkt, en gereedsch Naai- en stopmachines f 2.874.484,305 962.941,91 979.930,87 721.451,62s Vermindering in 1936. Vermeerdering in 1936. 1.268,45 12.224,19s 7.600,33 2.780,43s 18.968,67 38.062,02s 29.586,33s 19.477,51s 54.447,04s 6 8 615.982,52 13.177,50 412.684,88s 418.685,80s 6.829,64 36.727,52s 287,25 5.928,79s 1.559,73 44.296,84s 7.186,59s 84.961,65 1.688,69 13.364,82 619,74 2.807,86 9.227,58 247,61 1.608,57 2.406,40 263,15 10.868,80 56.239,24 38.284,33 951,72 1.903,76 1.482,46 973,87 1.578,85 4.933,02 937.693,23 11.794,38s 131.122,53 7.449,38 7.104,60s 664.018,57 13.177,50 424.627,28 449.783,54 13.201,54 23.389,76 22.406.34 13.434,93 24.872.71s 3.547.092,84 18.083,06s 86.326,00s 2.879,61 11.777,92s 2.211.461,25s 949.764,41 512.150,03s 273.911,16 5.767,13 14.672,26s 7.179,99s 6.042,58s 29.574,33 65,66 13.24 62,79 121.316,85s 1.025,43 22.651,33 35.937,34s 3.907,40s 157.530,21s Boekwaarde op 31 Dec. 1936. 125,- 3.896,83s! 7.969.23 0,16 513,26 225,— 435,76 382,40 55,75 724,28 240,35 109.796,14 720,32 17.562,97 11.634,87s 1.055,88s 59.344,80 2.445,10 1.974,22 82,— 5.551,24s 507,30 2.568,89 2.780,43s 5,- 4 15 4 5 5 231.112,99s 1.745,75 40.214,30 47.572,2’ 4.963,29 216.875,01s 160,— i 2.095,80s 588,05 12.249,82 21.486,— 20.923,88 12.461,06 20.929,73s 1.578,85 3.339,21s 3.774,97s 382,40 183,— 4.557,27 1.212,03 135,— 1.583,10 89.70 195,— 160,— 2.095,80s 588,05 555,86 299,69 5,- 496,— 10 7 20 15 7 12 6.2 20,07s 2.356,62 265,- 10.108,51s 1.719,33 112.089,27s 972,82 21.042,76 33.530,94s 3.644,25s 146.661,41s Afschrijving in I Totaal af geschreven 1936. op 31 Dec. 1936. 14.488,16s f 4.484.786,07 29.877,45 2 1 7.448,53s 10.328,99 18.882,53 f Div. inricht, en mach. Div. losse invent.goed. f 2.875.479,82s 962-941,91 936,777,31s 723.694,70 2.780,43s j 4) 230.689,43s! 3) 1.715,75 40.214,30 48.128,08 I 3) 5.262,98 i 3) 217.376,01s J 3' I Op 1 Jan. 1936. I 4.482 660.48 1 f 33.774,28s I >1 225.404,54s 3' 10.328,99 51.313,31 I 19.034,33 j 3) 38.075,26s 3) 29.649,12s 19.477,51s 46.635,17 44.422,00s I 9.981,12 54.403,12s 11.707,73 Totaal afgeschreven! op 1 Jan. 1936. Overboeking f 49.904,59 Verkoop Magazijn Samenvoeging instrumental. f 1.460.530,71 2.780,43s! 4) 6.225,07s 1 1.912,— 425,— 11.543,77 2.307,38 5.538.808,71 f f 1.551.606,89 Vermindering in 1986 wegens I afboeking van het actief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 755