36 30 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Aanschaffingswaa rde BOUWKOSTEN. i Op 1 Jan. 1986. i Rente van bouwgrond f f 120.771,37 j f 120.771,37 Gebouw voor obstetrie 1.701,64 39.693,68 37.992,04 155,35 3.623,78 3.468,43 108,03 2.519,95 2.411,92 1.965,02 f 166.608,78 f 164.643,76 f Onderhanden werken. 43.076.54 52.827,86 f f 9.751,32 f Gebouw voor obstetrie 5,43 172,65 167,22 3.493,95 j 5.901,81 2.407,86 355,97 8.73 347,24 107,27 1,78 1,78 Wandmeubileering f 59.367,34 f 12.673,64 Diverse voorraden. f Levensmiddelen Geneesmiddelen Verbandmiddelen 37.270,38 Gebouw voor besmette- lijke ziektenj Techn. install, gebouw’ voor obstetrie Magazijngoederen Brandstoffen Gebouw’ voor besmette- Hjke ziekten Liften (obstetrie, apotheek) Vermindering in 1986. Vermeerdering in 1986. Drukwerk en kantoorbe hoeften Emballage Diversen Boekwaarde op 31 Dec. 1936. 27.144,75 2.903,98 1.654,98 1.461,99 850,— 400,— 716,68 2.138,— f Central. Röntgenafd. en wijz. Zanderinr. 107,27 1 46.693,70 f Techn. install, gebouw’ voor obstetrie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 756