36 32 1.193,71 f 1.018,04 159,80 27,39 f 2.398,94 f 1.120,36 4.010,40 f 5.130,76 f f 4.010,40 Ontvangsten. Saldo kas per 1 Januari 1936 Rente van het fonds, groot f 25.000,berustende bij den Gemeenteontvanger Rente van het fonds, uit bovenstaande rente ge kweekt Winst bij uitloting van 2 obligaties van het vaste fonds De Administrateur, KöNINGS. 1.009,52 994,75 1.003,50 502,63 500,— BIJLAGE. VERSLAG betreffende het fonds van het rentelegaat van wijlen Mejonkvrouwe W. S. M. Baronesse Sirtema van Grovestins voor halfvrjje bedden, over het jaar 1936. Saldo kas per 31 December 1936 Effecten volgens onderstaande specificatie (zie balans) Gezien: De Geneesheer-Directeur, Specificatie Effecten. (Aangeschaft uit de gekweekte rente.) f 1.000,4 ’s-Gravenhage 1911 1.000,— 4 1930 1.000,— 4 1935 500,— 4 1931 500,— 4 Ned. Staatsschuld 1934 Uitgaven. Bijdragen aan patiënten in 1936 f 1.254,— Verlies bij uitloting van één obligatie van het vaste fonds 24,58 - 1.278,58 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. J, J, 99 99 VAN ROOJEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 758