10 Dagverpleging. Keuringen. roovende chemische onderzoekingen voor zijn rekening heeft genomen. De onderzoekingen van den patholoog-anatoom-bakterioloog zijn verricht op: Invaliditeits- keuring. Keuring voor werkloozen en Gemeentelijke chauffeurs. De dagverpleging was op dezelfde wijze geregeld als in het voorafgaande jaar. Geheel of ten deele voor rekening der Gemeente werden in het afgeloopen jaar in acht verblijven, benevens in de lighallen der Vereeniging tot bestrijding der tbc. 1215 (1189) patiënten in verzorging opgenomen en aldaar behandeld en verzorgd gedurende 90712 (91175) dagen. Volgen thans de gegevens met betrekking tot het genees kundig onderzoek van ambtenaren en werklieden. De regeling van dit onderzoek, dat aan de hand van een daartoe bestaand Keuringsreglement geschiedt, bleef sinds het voorafgaande jaar ongewijzigd. Gekeurd werden voor diverse takken van dienst 382 (288) personen. Hiervan werden geschikt bevonden 327 en ongeschikt verklaard 55. Het aantal uitnoodigingen tot invaliditeitskeuring bedroeg 30; op twee na werden allen ongeschikt verklaard. Ten behoeve van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbe toon werden voor een tewerkstelling elders 335 (514) personen, meest op hun geschiktheid voor grondwerk, geneeskundig onder zocht. 26 personen werden geschikt verklaard, terwijl in 309 gevallen daarvoor geen vrijheid was te vinden. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen omtrent de geschiktheid voor chauffeur ondergingen 35 personen in Ge meentedienst een herhaald geneeskundig onderzoek. Hiervan werden 34 geschikt bevonden, waaronder 1 brildrager en 1 niet geschikt verklaard. Op verzoek van den Hoofdkommissaris van Politie werden 88 personen onderzocht op hun ongeschiktheid tot venten. Voor 51 hiervan werd op medische gronden aan het innemen van een vaste standplaats de voorkeur gegeven. 1493 maal. Totaal Keuring bij aanstelling. Keuring voor vaste stand plaats. 756 maal. 5 91 31 495 86 29 diphtherie typhus tuberkelbacillen schimmels (haren) reaktie van Wasserman, Meinicke, Sachs, Georgi gonokokken andere onderzoekingen 37 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 768