11 Maandsgewijze zijn de gevallen als volgt verdeeld: werklieden in Gemeentedienst. - - Evenals het vorige jaar werden personen krachtens de Ver- Minder-validen, ordening op het in Gemeentedienst nemen van mindervaliden onderzocht. Deze keuring geschiedde aan de hand van een daar toe speciaal ontworpen leidraad. Het aantal uitgenoodigde personen bedroeg 15 (27). Hiervan werden voor bepaalde funkties 11 geschikt bevonden, terwijl 4 niet konden worden aanvaard. Het ziektetoezicht op ambtenaren en werklieden in Gemeente- Toezicht op de dienst, benevens op de daartoe door Burgemeester en Wethou- ambtenaren en ders aangewezen personen, werd op dezelfde wijze uitgeoefend als in het voorafgaande jaar. Gemeld werden 8093 (8755) gevallen. Ingedeeld naar den aard der ziekten verkrijgt men de na volgende gegevens: - -) 8093 (8755) gevallen. Totaal Transporteeren 3593 (2656) gevallen. Febris typhoïdea, typhus abd Malaria, malaria cachexie Roodvonk Diphtheric Influenza Cholera nostras Longtuberkulose Andere vormen van tbc Kanker en andere maligne tumoren Rheumatische aandoeningen Angina Ziekten van de maag (kanker uitgez.) Aandoeningen van de spijsverterings organen (uitgez. van de maag) Appendicitis en typhlitis 540 561) 28 21) gevallen. - 2 3 677 680) 270 256) 354 325) 877 939) gevallen. 916 (1044) 854 (1243) 612 835) 553 663) 564 498) 452 432) 365 428) 583 596) 756 637) 750 709) 811 731) Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 37 1) 3) 1) 2741 (2639) 1 10) 1) 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 769