72 onderwijzend personeel bestond uit 1 hoofd en 3 onderwijzers. Zie voor het onderwijs aan zieke kinderen bladz. 71. Onderwas aan zieke kinderen. Rjjkskweek- school. Bijzondere in richtingen tot opleiding van onderwijzers (-essen). De afdeeling A van de Rijkskweekschool telde bij den aan vang van den cursus 1935/1936 in het eerste leerjaar 19 (12 m. en 7 vr.), in het tweede 28 (9 m. en 19 vr.) en in het derde 25 (11 m. en 14 vr.) leerlingen. Van de 25 eandidaten legden 24 (11 m. en 13 vr.) met goed gevolg het eindexamen af; aan hen werd de akte als onderwijzer(es) uitgereikt, terwijl 13 vrouwelijke geslaagden bovendien de aanteekening voor nuttige handwerken verwierven. 18 eandidaten (11 m. en 7 vr.) namen deel aan het examen voor handenarbeid: hiervan slaagden 10 mannelijke en 7 vrouwelijke leerlingen. 2 mannelijke en 1 vrouwelijke leer ling (en) konden aan het einde van het leerjaar niet tot een hoogere klasse worden bevorderd. De eerste klasse van de afdeeling B, waarvan de lessen plaats hebben op Woensdag- en Zaterdagmiddag, telde bij den aanvang van den cursus 18 (13 m. en 5 vr.), de tweede klasse 21 (14 m. en 7 vr.) en de repetitieklasse 24 (16 m. en 8 vr.) leerlingen. Van de 20 mannelijke en 11 vrouwelijke leerlingen, die zich aan het examen voor de hoofdakte onderwierpen, slaagden er onder scheidenlijk 12 en 8. De afdeeling A telde bij den aanvang van den cursus 1936/1937 in het eerste leerjaar 17 (9 m. en 8 vr.), in het tweede 27 (17 m. en 10 vr.), in het derde te ’s-Gravenhage 27 (9 m. en 18 vr.) en in de parallelklasse te Leiden 17 leerlingen (7 m. en 10 vr.). De eerste klasse van de afd. B telde bij den aanvang van den cursus 1936/1937 29 (18 m. en 11 vr.), de tweede klasse 19 (15 m. en 4 vr.) en de repetitieklasse 26 (21 m. en 5 vr.) leerlingen. Het onderwijzend personeel bestond op 1 Januari 1936 uit 13 leeraren en 1 leer ar es, op 1 Januari 1937 uit 14 leeraren en 1 leerares. De bijzondere inrichtingen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen zijn de volgende: kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, genaamd „Christelijke Kweekschool”, Galvanistraat 118; kweekschool voor onderwijzeressen van de St. Willibrordus- vereeniging, Oude Molstraat 34; bijzondere kweekschool voor onderwijzers van de Vereeni- ging tot bevordering van het R.-K. Bijzonder Onderwijs in het Bisdom Haarlem, Westeinde 99; kweekschool van het Haagsch Genootschap tot verdediging c. Inrichtingen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 76