14 52 I 3 I Moesten wij in het vorige jaarverslag melding maken van een aantal paratyphus-infekties, veroorzaakt door liet nuttigen van ongekookte, besmette melk, in dit jaar waren geen para- typhusgevallen aan het gebruik van ondeugdelijke melk of vleesch toe te schrijven. Van de daardoor weinige paratyphusgevallen (8) bleek één aan infektie op een reis in het buitenland te wijten te zijn. Een ander geval betrof een buitenlandsche verpleegster, die slechts kort in ons land vertoefde. Van de andere gevallen kon de bron van besmetting niet worden gevonden en bleek evenmin iets van onderlingen samenhang. Het aantal typhusgevallen (11) was maar een derde van het gemiddeld aantal gevallen der laatste 4 jaren, wat wel hieraan is toe te schrijven, dat zich, evenmin als bij den paratyphus, gevallen voordeden van gemeenschappelijk gebruik van besmet voedsel (melk, ijs, haring e.d.), hetgeen anders steeds het op treden van een min of meer groot aantal infekties medebrengt. Wel werden wij op geschrikt door een plotseling optredend groot aantal typhusgevallen in een naburige gemeente. Ten slotte bleken deze veroorzaakt te zijn, doordat een bacillenuit- scheider zich met de maaltijden der patiënten had bemoeid. J 1936 I Anntal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten. 1933 1932 Aard der ziekten. 1 22 59 1 2 743 1477 1078 Totaal 393 451 Typhus-achtige ziekten. Besmettelijke ziekten. Besmettelijke ziekten, gerangschikt onder groep A volgens Besmette lijke Ziektenwet Besmettelijke ziekten, gerangschikt onder groep B: Paratyphus A Paratyphus B: 1. typheuse vorm 2. gastro-enteritische vorm Febris typhoïdea Boodvonk Diphtheria Meningitis cerebrospinalis epid. Poliomyelitis anterior acuta Encephalitis lethargica Febris undulans Ziekte van Weil Lepra Dysenteria amoebiea Dysenteria hacillaris 2 9 1 1 37 1 26 671 319 10 6 1 1 3 3 264 399 6 10 2 8 2 2 1 5 3 11 334 22 3 2 1 17 3 31 1170 242 4 8 33 321 37 VERSLAG VAN DEN OEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 1935 1934

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 772