19 Totaal Totaal Transporteeren 747 malen de Gemeenteziekenhuizen Bronovo Roode Kruis Kliniek Volharding buitenscholen wjjkverplegingen de Lighallen zuigelingenklinieken het Tehuis voor Onhehuisden Ontsmettings- dienst. Ontsmetting van woningen overeenkom stig art. 14 van de Be smettelijke- Ziektenwet. van goederen overeenkom. stig art. 14 van de Be- smettelüke- Ziektenwet. smettingen niet overeen, komstig art. 14 van de Be- smettelüke- Ziektenwet. 4 woningen. 5 1 woning. 9 woningen. 5 inrichtingen. 24 ontsmettingen. (27) 5 ontsmettingen. (8) Voorts werden aldaar de navolgende aantallen personen gebaad, onderscheidenlijk op besmettelijkheid onderzocht: voor het Te huis voor Onbehuisden 81 personen; voor kindertehuizen 51 kin deren; voor diverse instellingen 8 personen. Er werden 105 personen behandeld wegens scabies en 64 wegens pedikulosis. Volgen thans de gegevens van den Ontsmettingsdienst. Ontsmettingen van -woningen overeenkomstig art. 14 van de Besmettelijke-Ziektenwet hadden niet plaats. Ontsmetting overeenkomstig art. 14 van de Besmettelijke- Ontsmetting Ziektenwet, alleen van goederen, geschiedde wegens: diphtheric in1 geval, febris typhoïdea in4 gevallen. 477 malen. 36 14 10 12 4 52 2 140 en wasschen van goederen we gens niet in de Wet genoemde ziekten. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 37 Ontsmetting alleen van goederen wegens niet in de Wet Ontsmetten genoemde ziekten, alsook wasschen van goederen, had plaats voor: In 24 (27) gevallen had ontsmetting van woningen en inrich- Woningont- tingen plaats, niet overeenkomstig art. 14 van de Besmettelijke- Ziektenwet, wegens: roodvonk tuberkulose pedikulosis diverse ziekten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 777