21 Hierbij werden behandeld: In 639 (930) gevallen werd verontreiniging der woningen gekonstateerd. Het afhalen van goederen ter vernietiging geschiedde 40 (24) Afhalen van malen, waarvan 32 (9) tegen vergoeding. goederen ter vernietiging. Het meerdere malen per week afhalen van verbandstoffen Afhalen van ver- geschiedde kosteloos van 6 (6) inrichtingen tot verpleging of handstoffen, behandeling van zieken. Door middel van den lijkenautomobiel werden vervoerd 39 Vervoer van (41) lijken. lijken. Bovengenoemde ontsmettingen, zoowel wegens wèl als wegens Ovenvullingen niet in de Wet genoemde ziekten, zuiveringen enz. vorderden enz. behalve het geregeld gebruik der waschmachines Kinderbescherming. In 1936 werd aansluiting bij het Geneeskundig Schooltoezicht Geneeskundig verzocht en door Burgemeester en Wethouders toegestaan voor Schooltoezicht, de bijzondere school voor voorbereidend onderwijs aan de Aansluiting van Tullinghstraat 6. scholen. Totaal 13237 kg. zoodat in totaal behandeld werden t) Van de cyaankastvullingen kan het aantal kg alleen voor zoover bekend worden opgegeven, aangezien hierin ook geheele inboedels worden behandeld. wegens wèl in de Wet genoemde ziekten wegens niet in de Wet genoemde ziekten en zuiveringen i) in de wasehinrichting 27214 78472 Totaal 6284 onderzoekingen. (7862) 160 maal op aanvrage van Gemeentewerken. 651 Bouw- en Woningtoezicht. 5473 partikulieren. 817 vullingen. (1254) 27 stoomovenvullingen. 153 formalinekastvullingen. 150 cyaankastvullingen observatie-inrichting. 350 ontsmettingsinrichting. 137 vacuum-formaline-ovenvullingen. 118923 kg. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 779