22 311 scholen Sluiting van scholen. Besmettelijke haarziekten. Bestrijding van onrein. Voorts werden in den loop van het jaar inlichtingen betref fende de voorwaarden van aansluiting gevraagd door het bestuur van de vereeniging „De Koningin Wilhelminaschool”, doch de aansluiting van de drie lager-onderwijsscholen dezer vereeniging aan de Boerenstraat 56, Naarderstraat 98 en Schalk- Burgerstraat 383, met te zamen ongeveer 750 leerlingen, vond eerst in 1937 plaats. Op 31 December 1936 stonden onder toezicht: Totaal 303 scholen met 62641 leerlingen tegen met 62888 leerlingen volgens jaarverslag van 1935. In 1936 behoefde niet tot sluiting van scholen te worden overgegaan. Op één school werd een aantal kinderen tijdelijk verwijderd wegens mazelen. In alle overige gevallen kon de bestrijding van besmettelijke ziekten tot incidenteel verwijderen worden beperkt. De diagnose favus werd in 3 gevallen gesteld, terwijl bij 6 leerlingen trichophytie werd gevonden. Totaal 9 gevallen tegen 27 in 1935 en 43 in 1934. Op de daarvoor gestelde spreekuren der schoolzusters werd in 6157 gevallen ter bestrijding van onrein hulp en voorlichting verleend tegen 5072 gevallen in 1935. Vermelding verdienen de bemoeiingen der schoolzusters om degenen, die regelmatig Nisska-kammen in bruikleen vragen, er toe te brengen, door het sparen van enkele centen per week, een voldoende bedrag bijeen te brengen om voor zich zelf zulk een kam aan te schaffen. Als gevolg hiervan werden in 1936 148 openbare scholen 30845 155 bijzondere scholen 31796 23737 1589 5838 632 school buitenscholen voor l.o. 93 bijzondere scholen voor l.o 14 u.l.o 43 voorber. onderw. 5 buitengewoon l.o. 89 openbare l.o. scholen 5 l.o. kopscholen 10 kopscholen A voor u.l.o 5 B 29 scholen voor voorber. onderw. 7 buitengewoon l.o. 1 school slechthoorenden 2 Aantal leerlingen volgens gegevens van 1-1-1937. 19057 943 2850 1053 5819 806 118 199 37 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 780