25 2: Buitenschool aan de Doornikschestraat 28: Herkeuring der leerlingen, ontslagen in 1934. Buitenschool aan den Leijweg 1: 3: 4: geheel naar wensch verbeterd en in goeden toestand ontslagen; verbeterd voor zoover dit door buitenschool mogelijk bleek; niet verbeterd; ontslagen wegens achteruitgang. De leerlingen zijn in 4 groepen te verdeelen, nl.: groep 1: Groep 3 telde 6 leerlingen en groep 4: 2 leerlingen; totaal ontslagen 47 leerlingen. maanden. 5 Na 2 jaar. 20 9 9 9 1 20 1 1 1 20 1 20 11 Aantal leerlingen, wier toestand by herkeuring na het ontslag in geen enkel opzicht achteruitge gaan of zelfs verder verbeterd bleek. Na 1/2jaar. I Na 1 jaar. 28 28% maand, maanden. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 37 Groep 2. volledig (3 X) herkeurd 10 leerling(en) 2 X herkeurd 1 X (geen herkeuring Groep L volledig (3 X) herkeurd 23 leerling(en) 2 X herkeurd 1 X (geen herkeuring ontslagen in 1936 44 leerlingen, gem. verblijf 26 groep 1: 33 2: 3 3: 4: 3 ontslagen in 1936: 66 leerlingen, gem. verblijf 1614 maand, groep 1: 41 11 maanden. 2: 9 17 3: 11 15 4: 2 16% maand.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 783